FULL PURPOSE

FulFil

FulFil Full Purpose

Full Purpose staat voor de missie, visie, strategie en bedrijfsdelstellingen . Deze geven de purpose en richting aan van het bedrijf.

Full Purpose trainingsaanbod

Purpose als fundament van werkvoldoening in jouw team

Hoe je als leidinggevende kan bijdragen tot meer werkvoldoening binnen jouw team

Werkgeluk als houvast in tijden van verandering

Hoe je als medewerker zelf kan werken aan werkvodoening