Grip op werkgeluk: Werkgeluk in tijden van verandering

FulFil

Hoe je als medewerker zelf kan werken aan werkvoldoening.

We leven en werken in een wereld die steeds sneller veranderd, die ambigu is over wat de toekomst brengt en die bovendien erg complex is. Die jachtige context zorgt voor onzekerheid en stress.

 In al dat zoeken zijn we tevergeefs op zoek naar grip en houvast en verliezen we uit het oog dat we heel wat ankers in onszelf dragen en dat we niet moeten wachten op de actie van anderen om te werken aan ons eigen werkgeluk.

In deze interactieve workshop ontdek je wat een VUCA-wereld is, sta je stil bij begrippen als geluk en fulfilment en krijg je inzicht in welke vijf bouwstenen belangrijk zijn bij werkgeluk. 

Deze bouwstenen breng je in kaart voor jezelf om daarna te ontdekken wat je zelf kan doen om ze te verbeteren en bijgevolg ook je eigen werkgeluk te verstevigen. 

Waarom zou je de opleiding volgen?

Zelfkennis biedt een houvast in tijden van continue verandering.
Een werknemer die gelukkig is, draagt bij tot een positieve cultuur. 

Meer nog. 

Deze werknemers:

– ervaren meer energie, 

– tonen meer engagement 

– en zijn tot 30% meer productief. 

In de huidige trend van “war for talent” is een gelukkige werknemer niet snel geneigd om het bedrijf te verlaten en kan je rekenen op minder verloopt.

 

Duur 

Halve dag workshop

Hele dag workshop waar in de voormiddag dieper ingegaan wordt op de verschillende bouwstenen

Doelgroep?

Medewerkers, Teams, Leidinggevende met zijn team


6 tot 25 deelnemers

Wat ken je na de opleiding?

Na deze opleiding

  • ken je jouw (on)geluksingrediënten die de essentie vormen van werkgeluk en -voldoening
  • ken je de vijf bouwstenen van jobfulfilment die aan de basis liggen van werkgeluk
  • breng je jouw werkgeluk in kaart 
  • reflecteer je over waar jij impact op hebt
  • heb je een eerste actieplan om je werkgeluk te verstevigen 

Aanpak

  • Interactief
  • Oefeningen
  • Actieplan

De workshop begint met een reflectie over ‘geluk’.

Zo komen we uit bij de Circle of fulfilment om dan over te gaan naar de vijf bouwstenen van werkgeluk (jobfulfilment).

De vijf bouwstenen diepen we uit op een interactieve manier aan de hand van storytelling, oefeningen, een filmpje.

 Als de vijf bouwstenen duidelijk zijn voor iedereen, dan gaat ieder voor zich deze bouwstenen scoren, inkleuren en een reflectie maken aan de hand van de cirkel van invloed om te zien waar men vat op heeft en waar niet.

In kleine groepjes worden deze resultaten besproken om zo te komen tot een eerste stap die men zelf kan zetten op weg naar meer werkgeluk. 

“Most people chase success at work, thinking that will make them happy. The truth is that happiness at work will make you successful”

 

Wil je meer weten over onze opleidingen?

Neem dan gerust contact met ons op.