Je rol als werkgever

Als werkgever kun je je werknemers stimuleren om met professionele loopbaancoaching verantwoordelijkheid te nemen over hun eigen loopbaan.

Wat zijn de doelen van loopbaancoaching voor een bedrijf?

  • de motivatie, de veerkracht, de wendbaarheid en het engagement van je werknemers verhogen
  • de opleidingsnoden van je werknemers beter beantwoorden
  • meer gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen creëren
  • de interne mobiliteit stimuleren
  • bijdragen tot een beter welbevinden op de werkvloer

Belangrijk om te weten: je mag als werkgever het systeem van de loopbaancheques promoten bij je werknemers, op voorwaarde dat je je houdt aan specifieke regels en die ook duidelijk aan je werknemers communiceert. Je mag in geen enkel geval druk uitoefenen op je werknemers om hun loopbaancheques op te nemen.

Als werkgever kan u de “loopbaancheque” als instrument voor uw werknemer bij uw medewerkers promoten. 

U mag immers als “derdebetaler” fungeren.  

De loopbaancheque is een middel voor de werknemer of zelfstandige om zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen in verband met hun loopbaan en hun persoonlijke ontwikkeling. 

De werknemer beslist zelf over hoe en wanneer hij de loopbaancheque aanvraagt.  De Vlaamse overheid sponsort hierdoor de Vlaamse werknemer om zelf zijn eigen loopbaan in handen te nemen. Hiervoor krijgt iedere Vlaamse burger om de zes jaar twee loopbaancheques van respectievelijk 4 en 3 uur begeleiding ter beschikking.  Zo kan hij zelf beslissen op welk moment hij behoefte heeft aan deze ondersteuning. Meer informatie vind je op de website van VDAB: www.vdab.be/loopbaanbegeleiding

Als werkgever kan je als derdebetaler of sponsor optreden.  Dat wil zeggen dat je kan aanbieden om het persoonlijk aandeel (€40 per loopbaancheque) van je werknemer(s) terug te betalen.  Dit als maatregel om bij te dragen aan de persoonlijke ontwikkeling van je werknemers. Bovenop de initiatieven (opleiding, coaching, …) die jij als werkgever reeds op de werkvloer aanbiedt.  (Dus niet ter vervanging of als onderdeel van deze initiatieven.)

Als HR partner is FulFil ook een gemandateerd loopbaancentrum. 
U kan het aanbod van de loopbaancheque kenbaar maken bij uw medewerkers en naar ons doorverwijzen als vertrouwde partner.
Onze loopbaancoaches zullen hen via onderstaande weg te woord staan in een vrijblijvend kennismakingsgesprek: https://fulfil.be/loopbaancoaches/

Onderstaande voorwaarden moeten in dit verband bewaakt worden.

–          Een werkgever of het loopbaancentrum mag geen druk uitoefenen op de werknemers om hun loopbaancheque op te nemen.

–          Een werknemer mag kiezen op welk moment hij zijn cheque aanvraagt en inwisselt.

–          Een werknemer mag kiezen bij welk centrum hij zijn cheque inwisselt.  Deze keuze mag geen gevolgen hebben voor de werknemer.

–          Een werknemer moet er zich van bewust zijn dat hij slechts recht heeft op twee loopbaancheques van resp. vier en drie uur gedurende 6 jaar.   
           Indien hij deze inwisselt kan hij pas opnieuw een cheque aanvragen zes jaar na de start van de eerste begeleiding.

–          Er mag geen uitwisseling zijn tussen de werkgever en het loopbaancentrum over het verloop of de inhoud van de begeleiding.

–          De begeleiding die de werknemer via de loopbaancheque krijgt, mag in geen geval een begeleiding vervangen die de werkgever zelf zou moeten aanbieden

(zoals outplacement, opleiding, training, herstructureringsbegeleiding, werving en selectie, lifecoaching, …). 

Thema’s die aan bod kunnen komen tijdens een loopbaancoaching kunnen zijn:

   • omgaan met werkdruk i.k.v. werkbaar werk,
   • preventieve stappen  in het voorkomen van burn-out,
   • begeleiding van re-integratie na een burnout,
   • kwaliteiten reflectie,
   • werk-privé balans,
   • leiderschapsontwikkeling,
   • relaties in de werkcontext,
   • motieven reflectie, …

–          De werknemer besteld steeds zelf zijn loopbaancheque via de website van de VDAB.

 

 

Heb je nog extra vragen over je rol als werkgever in loopbaancoaching of loopbaanbegeleiding? Neem dan contact met ons.