Ontdek je gedragsvoorkeuren

FulFil

Gedragsvoorkeuren: Waarin kan ik floreren?

Vroeg of laat kom je privé of professioneel voor een toekomstbepalende keuze te staan. Zo’n duurzame keuze maken wordt heel wat gemakkelijker als je inzicht hebt in je diepste, en meest fundamentele eigenschappen. En dat inzicht krijg je met onze gedragsvoorkeuren. 

Iedereen heeft zijn talenten, zijn aanleg en zijn persoonlijke potentieel. Deze kunnen uitleven geeft je energie en stelt je in staat om te excelleren mét een vervuld gevoel. Bij het opgroeien komen sommige van onze gedragsvoorkeuren op de achtergrond, en komen anderen, die niet zo sterk aanwezig zijn in onze aanleg op de voorgrond. Na enige tijd is dan niet meer zo duidelijk wat we eigenlijk willen en waarvoor we nu echt staan. Dan weet je ook niet zo goed wat je echt nodig hebt om te floreren. In dialoog reflecteren over je gedragsvoorkeuren leidt dan tot belangrijke inzichten waar je echt mee aan de slag kan!

Gedragsvoorkeuren: jouw pad naar jouw Circle of FulFilment

Door je eigen gedragsvoorkeuren beter te leren kennen bouw je aan je circle of fulfilment. Deze helpt je om een leven te leiden dat je als betekenisvol ervaart. 

Door jezelf goed te kennen, en te weten waar jouw behoeftes liggen kan je keuzes maken die bij jou passen. 

Je hoeft ook minder aan jezelf te twijfelen omdat je weet waar je voor je staat. Je weet wat je te bieden hebt, en welke context jij nodig hebt om dat te kunnen laten zien en toe te passen in gedrag. Je krijgt zicht op de bouwstenen die je nodig hebt om volledige potentieel te bereiken. 

Gedragsvoorkeuren: Hoe werkt het?

Je scoort je zelf op een 40-tal gedragingen. Je doet dit zowel op het niveau van ‘energie’ (in de zin van: ik doe dit omdat er blij van word of omdat het gewoon sterker is dan mezelf) en op het niveau van ‘ontwikkeling’ (in de zin van: ik kan dit soort gedrag goed laten zien omdat ik het al goed ontwikkeld heb). 

Jezelf scoren is niet altijd makkelijk, daarom voorzien we ook vragenlijsten die je aan maximum drie andere personen kan laten invullen. Deze verschillen een beetje van de eigen in te lijst omdat anderen niet naar jouw energie kunnen kijken – toch niet altijd- ze kunnen enkel observeren welk gedrag jij laat zien in welke context. 

In een dialoog gaat daarna jouw coach, of leidinggevende aan de hand van de ingevulde lijsten samen met jou onderzoeken welk gedrag je nu echt energie geeft en welk niet. De meerwaarde van hierover in dialoog te gaan is dat je leert te reflecteren over je eigen gedrag. Bovendien zal een opgeleide coach een meerwaarde bieden door de invloed van de verschillende gedragingen op elkaar toe te verklaren. Gedragsvoorkeuren staan niet op zichzelf, ze werken op elkaar in en beïnvloeden elkaar afhankelijk van de context.
De verbanden tussen de verschillende voorkeuren zien, leidt vaak tot een aha-ervaring.  

Gedragsvoorkeuren leggen je ontwikkelpotentieel en energiebalans bloot

Ze laten zien waar jij best wel uit je comfortzone mag stappen om nog verder te ontwikkelen. Om gedrag te versterken totdat je er in uitblinkt. Op die manier leef jij je potentieel. Je kan in deze gedragsvoorkeuren excelleren mét een vervuld gevoel. 

Gedragsvoorkeuren laten je ook zien waar jij best niet te veel uit je comfortzone stapt. Zeker niet als er niet voldoende ondersteuning voorzien is of een valnet voor als je faalt. Als aan deze kant blijft investeren in je potentieel, dan leidt dat vaak tot energieverlies, een burn-out of het gevoel dat je je verbrand hebt of opgebrand bent. 

Gedragsvoorkeuren: Waarop gebaseerd?

De gedragsvoorkeuren zijn gebaseerd op het vijf-factoren model, ook beter bekend als het Big 5 model van de persoonlijkheidstypes. Dit is het enige model dat wereldwijd wetenschappelijk erkend wordt.

We onderscheiden vijf krachtgebieden:

  • Creatie kracht (blik)
  • Prestatie kracht (focus)
  • Prosociale kracht (verbinden)
  • Dynamische kracht (energie)
  • Mentale kracht (reguleren)

In elk van deze krachtgebieden vind je bepaalde gedragsvoorkeuren. De combinatie van iemand zijn gedragsvoorkeuren is altijd uniek. Er is dus geen hokje waarin je terecht komt. Er zijn 40 gedragsvoorkeuren, die dan ook nog eens inwerken op elkaar. Zo is elk individu uniek en kan je ook handelen naargelang de context waarin je gedrag stelt dat daar nodig is.

Als coach krijg je toegang tot een elektronisch dashboard waarin de vragenlijsten zitten waar de gedragsvoorkeuren mee bevraagd worden. In het systeem heb je ook toegang tot het verslag dat je nog kan bewerken zodat het helemaal op maat is voor je coachee. Er wordt ook een mogelijkheid voorzien om rapporten af te drukken. 

 

Gedragsvoorkeuren: Wat is de meerwaarde?

Het resultaat van een goed beeld te hebben van gedragsvoorkeuren is een meerwaarde voor particulieren én bedrijven.

 

 

Wil je meer inzicht in jouw gedragsvoorkeuren?

Neem dan gerust contact met ons op.

“Ook voor een analyse van jou gedragsvoorkeuren kan je gebruik maken van loopbaancheques!
Zo krijg je volledig inzicht in jezelf voor slechts 11,5 euro per uur!”

officieel-Loopbaancheque_label