Personeelsmanagement

Personeelsmanagement voor Leidinggevenden en Beleidsmensen

Doelgroep: Leidinggevenden en beleidsmensen die verantwoordelijk zijn voor het personeelsbeleid binnen hun organisatie.

Doelstelling: Na afloop van deze opleiding beschikken de deelnemers over de nodige kennis en vaardigheden om een effectief personeelsbeleid te voeren, met focus op competentiebeleid, functionerings- en evaluatiebeleid en planning.

De modules 2 tem 7 kunnen apart worden gevolgd of in een trajectvorm over een langere termijn.

Er kan eveneens een programma op maat worden uitgewerkt waar we met verschillende items uit de modules aan de slag gaan naargelang de behoefte van uw organisatie.

Programma

Module 1: Introductie personeelsmanagement

 • De rol van personeelsmanagement binnen de organisatie
 • Rol van leidinggevenden en beleidsmensen in personeelsmanagement
 • Het HR-instrumentarium en de verschillende processen binnen het personeelsbeleid
 • Actuele trends en uitdagingen in HR

Module 2: Organisatiepsychologie als basis van effectief leiderschap

 • Leiderschap en Motivatie op basis van psychologische organisatiemodellen en motivatietheorieën.
 • Motivatietheorieën en praktische toepassingen
 • Het creëren van een positieve werkcultuur met oog voor een positief communicatiebeleid en een open feedbacksysteem
 • Inzicht in teamdynamieken
 • Diversiteit en interculturaliteit op de werkvloer en hoe Omgaan met vooroordelen en discriminatie
 • Ontwikkelen van effectief leiderschap:  Leiderschapsstijlen, Instrueren, Coachen , Motiveren, Delegeren en  Weerstanden 

Module 3: Talentmanagement

 • Wat is het verschil tussen Competentiemanagement en Talentmanagement?
 • Wat is het en waarom is het belangrijk?
 • Identificatie van kerncompetenties binnen de organisatie
 • Identificatie van functiegerichte gedragscompetenties binnen de organisatie
 • Identificatie van vaktechnische competenties
 • Competentieontwikkeling vanuit een talentversterkende bril
 • Het opstellen van competentieprofielen en deze op een talentgerichte wijze
  benaderen en inzetten
 • Integratie van competenties en talenten in HR-procedures: selectie, aanwerving, evaluatie, doorstroom, exit, planning
 • Praktische oefeningen en casestudies en toepassing op de eigen organisatie

Module 4: Functionerings- en evaluatiebeleid

 • Doel en functie van functionerings, evaluatie en ontwikkelgesprekken
 • Opzetten van effectieve gesprekscyclus, gebaseerd op talentmanagement
 • Methoden voor prestatiebeoordeling en evaluatie
 • Verschillende soorten van feedback en hoe deze systematisch integreren op de werkvloer
 • Omgaan met prestatieproblemen en verbeterplannen met  team- en persoonlijke ontwikkelingsplannen

Module 5: Planning

 • Personeelsplanning: Prognose van de personeelsbehoefte
 • Optimaliseren van teamstructuren en workflows
 • In- en uitstroom van medewerkers
 • Tools voor werklast-analyse
 • Doorstroom: Interne loopbaanplanning i.k.v. promotie en demotie

Module 6: Juridische Aspecten van Personeelsmanagement

 •        Arbeidsrecht en contractbeheer
 •        Omgaan met arbeidsconflicten en juridische geschillen
 •        Privacy en ethiek in personeelsmanagement
 •        Actualisering van wet- en regelgeving

Module 7: Innovatie, design en projectmatig werken in een agile organisatie

Methodiek

 • De opleiding wordt gegeven in een interactieve vorm, met afwisseling van theorie, praktijkvoorbeelden en oefeningen.
 • Er wordt gebruik gemaakt van een diversiteit aan opleidingsmaterialen, zoals cases, PowerPoint-presentaties en video’s.
 • De deelnemers krijgen de kans om hun eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Algemeen

Locatie:

 • De opleiding wordt gegeven in-company of op een externe locatie.

Kosten:

 • De kosten van de opleiding zijn op aanvraag.

Trainer:

 • De opleiding wordt gegeven door een ervaren trainer met expertise op het gebied van personeelsmanagement.

De opleiding kan worden toegespitst op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Info over KMO portefeuille: https://fulfil.be/faq/

 

Wil je meer weten over onze opleiding?

Neem dan gerust contact met ons op.