De meest gestelde vragen

Ik zou graag meer weten over KMO portefeuille.

FulFil is onderdeel van X-Plore BVBA.
X-Plore BVBA is geregistreerd als dienstverlener van opleidingen (en advies) voor de kmo-portefeuille. 
Zo kan je in aanmerking komen voor 30% korting op onze opleidingen. 

Als je kiest voor deze  subsidie dan komen daar ook enkele verantwoordelijkheden bij kijken die je ter harte moet nemen als ondernemer.
Lees deze goed na, want bij niet navolging verlies je je recht op de subsidie of kan deze teruggevorderd worden!

Onze erkenningsnummers zijn: 

Opleiding : DV.O222574

Subsidies voor Opleidingen

Welke opleidingen komen onder andere in aanmerking?

Met de KMO-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen, bij een geregistreerde dienstverlener zoals FulFil, gevolgd door de werkende in een onderneming gesubsidieerd worden als je voldoet aan volgende voorwaarde:

Welke opleiding komt in aanmerking?

Het onderricht, gevolgd door de werkenden in de onderneming dat uitsluitend of hoofdzakelijk gericht is op het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming én gericht is op de kernprocessen van de onderneming. De opleiding draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen. Jij dient dit te kunnen aantonen, ook na het volgen van de opleiding!

Hou ook rekening met volgende voorwaarden:

 • De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
 • Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
 • Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
 • De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag. Jij volgt dit op via je KMO dossier en jij bent verantwoordelijk voor de opvolging hiervan. 
 • Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
 • Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen. Jij volgt dit nauwkeurig op, anders vervalt het recht op je KMO subsidie. 
 • Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest van je dienstverlener.
 • Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming en gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming.

Voorbeelden: informaticacursus, taaltraining, managementtraining, vorming sociale- en communicatievaardigheden,…

Welke opleidingen zijn uitgesloten, klik op beide links:

 • https://www.vlaio.be/nl/nieuws/16-opleidingen-uitgesloten-van-de-kmo-portefeuille
 • https://www.vlaio.be/nl/nieuws/deze-diensten-worden-voortaan-uitgesloten-voor-de-kmo-portefeuille

Hoeveel subsidie kan u ontvangen?

Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap ondernemen:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/kmo-portefeuille-steun-voor-opleiding-en-advies

http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers

Praktisch
Indien u met ons samenwerkt voor het volgen van opleidingen kan u op basis van onze registratie uw aanvraag doen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Om de subsidie aan te vragen moet je verschillende stappen ondernemen.
Fase 1:
Je moet je via itsme, een token of een eID registreren op de website van www.kmo-portefeuille.be.

Fase 2:
Nu kan je je aanvraag indienen voor je subsidie. De aanvraag dient ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding worden ingediend. Als dit niet tijdig ingediend is, dan kan je GEEN subsidie bekomen. Dus stipt zijn, is hier de boodschap.

De KMO-portefeuille vraagt verschillende gegevens die je moet invullen. Het is eenvoudig als je dit reeds op voorhand opgezocht hebt.

 1. Registreer een nieuw project op de website van KMO-portefeuille.
 2. Geef de NACE code in van je bedrijf. Als je dit zelf niet weet, vind je het hier terug : KBO Public Search
 3. Kies de pijler "Opleiding" en het domein "Algemeen domein".
 4. Geef ons erkenningsnummer in : DV.O222574 (Dit O is de O van Opleiding en geen nul)
 5. Geef volgende informatie in over de opleiding:
  • Geef aan dat de opleiding niet gestart is later dan 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding; dit wil zeggen dat je aanvraag binnen de 14 dagen na start van de opleiding geregistreerd moet zijn op KMO portefeuille. 

  • Geef als datum overeenkomst de datum in van vandaag;

  • Geef het opleidingsbedrag in (excl. BTW);

  • Geef het aantal opleidingsuren in (kan je vinden bij Praktische Informatie van elke opleiding op onze website);

  • Geef de titel van het project in (is de naam van de opleiding);

  • Kies als vakgebied "Algemene persoonlijke vaardigheden"

       6. Geef naam en aantal in van de personen die de opleiding volgen.

       7. Bevestig het projectbedrag, project en verklaring

Fase 3:
Als je project is goedgekeurd, zal je een betalingsuitnodiging ontvangen van de KMO-Portefeuille.
Als kleine onderneming betaal je 70% van het opleidingsbedrag (exclusief BTW) aan de KMO-Portefeuille.
De resterende 30% wordt door de Vlaamse Overheid op het rekeningnummer van onze erkende X_Plore BVBA gestort, waarvan FulFil deel uitmaakt.

U wordt hiervan via mail door de KMO-Portefeuille op de hoogte gebracht.
De elektronische portefeuille bevat nu 100% van het opleidingsbedrag (excl. BTW).
Nu nog de laatste stap : Via de betaalknop van KMO-portefeuille kan je het opleidingsbedrag (excl. BTW) aan X-Plore BVBA (waarvan FulFil deel uitmaakt) betalen. Gelieve het factuurnummer als referentie op te geven.

Vergeet niet dat je het BTW-bedrag rechtstreeks dient te betalen aan X-Plore BVBA (waarvan FulFil deel uitmaakt).
Dit staat ook zo vermeld op je factuur.
Voor alle zekerheid geven we hier nog eens onze bankgegevens : IBAN: BE56 7340 1715 7588
BIC: KREDBEBB, BTWNr: 0879.672.214

Meer info over het gebruik van de kmo-portefeuille of tel. 1700 of mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Voor verdere informatie kan je terecht bij FulFil (rudi@FulFil.be)

Voor alle gedetailleerde informatie zie : http://www.agentschapondernemen.be/

Hieronder vind je nog een praktisch schema dat je helpt bij de aanvraag:

 

Hoe vraag ik mijn loopbaancheques aan?

FulFil is door VDAB als organisatie erkend als een loopbaancentrum. Dit wil zeggen dat wij bepaalde kwaliteitsnormen stellen en op regelmatige tijdstippen audits krijgen. Als je een loopbaancoaching volgt bij FulFil of bij een loopbaancoach die werkt onder onze vlag, dan kan je gebruik maken van loopbaancheques. Wij mogen de loopbaancheques officieel aanvaarden. Je kan met andere woorden met een gerust hart je traject opstarten bij een FulFil loopbaancoach. 

Meer info over loopbaancheques

Wat zijn FulFillers?

FulFillers zijn coaches en trainers die achter de visie van FulFil staan. Ze werken oplossings- en progressiegericht vanuit een talentversterkende aanpak. FulFillers gaan samen met jou de FulFil Journey aan op het vlak van Life en/of work om je leiden naar life-en workfulness. Op die manier kan ook jij je doelen waarmaken met een vervuld gevoel.