De meest gestelde vragen

Ik zou graag meer weten over KMO portefeuille.

FulFil is onderdeel van X-Plore BVBA.
X-Plore BVBA is geregistreerd als dienstverlener van opleidingen (en advies) voor de kmo-portefeuille. 
Zo kan je in aanmerking komen voor 30% korting op onze opleidingen.  

Onze erkenningsnummers zijn: 

Opleiding : DV.O222574

Subsidies voor Opleidingen

Welke opleidingen komen onder andere in aanmerking?

Met de KMO-portefeuille kan de kostprijs van opleidingen, bij een geregistreerde dienstverlener zoals FulFil, gevolgd door de werkende in een onderneming gesubsidieerd worden: 

 • Elke opleiding moet bijdragen tot het verbeteren van het huidige of het toekomstige bedrijfsfunctioneren van de onderneming
 • en gericht zijn op de kernprocessen van de onderneming.
 • Afstandsleren of e-learningformules komen enkel in aanmerking indien er ook een contact voorzien is met de lesgever.
 • Voor elke opleiding moet een gepersonaliseerd vormingsattest worden uitgereikt en moet de opleidingsverstrekker een aanwezigheidslijst bijhouden.

Voorbeelden: informaticacursus, taaltraining, managementtraining, vorming sociale- en communicatievaardigheden,…

Welke opleidingen zijn uitgesloten, klik op beide links:

 • https://www.vlaio.be/nl/nieuws/16-opleidingen-uitgesloten-van-de-kmo-portefeuille
 • https://www.vlaio.be/nl/nieuws/deze-diensten-worden-voortaan-uitgesloten-voor-de-kmo-portefeuille

Hoeveel subsidie kan u ontvangen?

Deze subsidiemaatregel kan u een tussenkomst van 40% of 30% van uw factuur toekennen voor de uitwerking van onze adviezen en voor het volgen van opleiding, met een maximumbedrag (steunplafond) ten belope van 10.000 €/jaar of 15.000 €/jaar. Kleine ondernemingen sparen jaarlijks max. 10.000 euro uit met de kmo-portefeuille. Bij middelgrote ondernemingen loopt het bedrag op tot 15.000 euro.

De criteria ter bepaling van een kleine of middelgrote onderneming zijn het aantal werknemers (VTE) en de omzet of het balanstotaal (zie tabel hieronder).

Meer informatie vindt u op de website van het Agentschap ondernemen:http://www.vlaio.be/artikel/kmo-portefeuille-voor-ondernemers

Praktisch
Indien u met ons samenwerkt voor het opmaken, opvolgen en uitwerken van advies en voor het volgen van opleidingen kan u op basis van onze registratie uw aanvraag doen bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Met de KMO-portefeuille kan je tot 40% korting bekomen op je inschrijving. Daarvoor moet je verschillende stappen ondernemen.
Fase 1:
Je moet je via een token of een eID registreren op de website van www.kmo-portefeuille.be.

Fase 2:
Nu kan je je aanvraag indienen voor je subsidie. De aanvraag dient ten laatste binnen de 14 kalenderdagen na de aanvang van de opleiding worden ingediend. Als dit niet tijdig ingediend is, dan kan je GEEN subsidie bekomen. Dus stipt zijn, is hier de boodschap.

De KMO-portefeuille vraagt verschillende gegevens die je moet invullen. Het is eenvoudig als je dit reeds op voorhand opgezocht hebt.

 1. Registreer een nieuw project op de website van KMO-portefeuille.
 2. Geef de NACE code in van je bedrijf. Als je dit zelf niet weet, vind je het hier terug : KBO Public Search
 3. Kies de pijler "Opleiding" en het domein "Algemeen domein".
 4. Geef ons erkenningsnummer in : DV.O222574 (Dit O is de O van Opleiding en geen nul)
 5. Geef volgende informatie in over de opleiding:
  • Geef aan dat de opleiding niet gestart is later dan 14 kalenderdagen na aanvang van de opleiding; dit wil zeggen dat je aanvraag binnen de 14 dagen na start van de opleiding geregistreerd moet zijn op KMO portefeuille. 

  • Geef als datum overeenkomst de datum in van vandaag;

  • Geef het opleidingsbedrag in (excl. BTW);

  • Geef het aantal opleidingsuren in (kan je vinden bij Praktische Informatie van elke opleiding op onze website);

  • Geef de titel van het project in (is de naam van de opleiding);

  • Kies als vakgebied "Algemene persoonlijke vaardigheden"

       6. Geef naam en aantal in van de personen die de opleiding volgen.

       7. Bevestig het projectbedrag, project en verklaring

Fase 3:
Als je project is goedgekeurd, zal je een betalingsuitnodiging ontvangen van de KMO-Portefeuille.
Je betaalt 70% van het opleidingsbedrag (exclusief BTW) aan de KMO-Portefeuille.
De resterende 30% wordt door de Vlaamse Overheid op het rekeningnummer van onze erkende X_Plore BVBA gestort, waarvan FulFil deel uitmaakt.

U wordt hiervan via mail door de KMO-Portefeuille op de hoogte gebracht.
De elektronische portefeuille bevat nu 100% van het opleidingsbedrag (excl. BTW).
Nu nog de laatste stap : Via de betaalknop van KMO-portefeuille kan je het opleidingsbedrag (excl. BTW) aan X-Plore BVBA (waarvan FulFil deel uitmaakt) betalen. Gelieve het factuurnummer als referentie op te geven.

Vergeet niet dat je het BTW-bedrag rechtstreeks dient te betalen aan X-Plore BVBA (waarvan FulFil deel uitmaakt).
Dit staat ook zo vermeld op je factuur.
Voor alle zekerheid geven we hier nog eens onze bankgegevens : IBAN: BE56 7340 1715 7588
BIC: KREDBEBB, BTWNr: 0879.672.214

Meer info over het gebruik van de kmo-portefeuille of tel. 1700 of mail naar kmo-portefeuille@vlaanderen.be

Voor verdere informatie kan je terecht bij FulFil (rudi@FulFil.be)

Voor alle gedetailleerde informatie zie : http://www.agentschapondernemen.be/

Hieronder vind je nog een praktisch schema dat je helpt bij de aanvraag:

 

Hoe vraag ik mijn loopbaancheques aan?

FulFil is door VDAB als organisatie erkend als een loopbaancentrum. Dit wil zeggen dat wij bepaalde kwaliteitsnormen stellen en op regelmatige tijdstippen audits krijgen. Als je een loopbaancoaching volgt bij FulFil of bij een loopbaancoach die werkt onder onze vlag, dan kan je gebruik maken van loopbaancheques. Wij mogen de loopbaancheques officieel aanvaarden. Je kan met andere woorden met een gerust hart je traject opstarten bij een FulFil loopbaancoach. 

Meer info over loopbaancheques

Wat zijn FulFillers?

FulFillers zijn coaches en trainers die achter de visie van FulFil staan. Ze werken oplossings- en progressiegericht vanuit een talentversterkende aanpak. FulFillers gaan samen met jou de FulFil Journey aan op het vlak van Life en/of work om je leiden naar life-en workfulness. Op die manier kan ook jij je doelen waarmaken met een vervuld gevoel.