Miet koos voor de opleiding tot professioneel loopbaanbegeleider van FulFil vanwege de expertise van Fulfil en omdat er veel nadruk wordt gelegd op talent en oplossend gericht coachen.