Jolien Lammens

Mijn naam: Jolien Lammens

Mijn functie: Klinisch psycholoog bij FulFil

Hoe je mij het snelst bereikt: via jolien@fulfil.be

Mijn aanpak: Hoopvol stimuleren van persoonlijke groei

Mijn motto: The grass is green where you water it!

Enkele wist-je-datjes over mij:

 • Ik ben een sportieve vegetariër
 • Voorliefde voor koken en natuurlijk ook eten

Mijn specialiteiten:

Doelgroep: Jongvolwassenen en volwassenen
Thema’s: zelfliefde, omgaan met spanning en stress,

 • yinyoga
 • omgaan met depressieve en angstige gevoelens
 • waardevol leven leiden
 • gedachten/gedragspatroon veranderen
 • identiteitsvragen, identiteitsproblemen
 • hechtingsproblematiek
 • burn-out
 • psychotische kwetsbaarheid
 • grenzen aangeven
 • persoonlijkheidsfunctioneren
 • Individuele psychologische begeleiding
 • individuele yoga- en relaxatieoefeningen.

Mijn diploma’s:

 • Postgraduaat oplossingsgericht hulpverlenen
 • Permanente vorming diagnostiek bij volwassenen
 • Yinyoga teacher training

Mijn persoonlijke verhaal:

Na een periode van grote veranderingen in mijn leven kampte ik met slaapproblemen, onrust en raakte ik uitgeput.
Hierbij ging ik me meer en meer verdiepen in de verbinding van lichaam en geest en vond ik hulp op de mat dicht bij mezelf. Nadien kon ik dit niet meer loslaten en ben ik zelf een yoga-opleiding gaan volgen om zo, aanvullend op mijn kennis als psycholoog, ook oog te hebben voor het lichaam en lichaamsgerichte interventies. Ik ben me meer en meer gaan verdiepen in mindfulness, relaxatie, zelfliefde en omgaan met je eigen gedachten en gedragspatronen. Dit heeft niet enkel mijn professionele carrière omgegooid. Ook in mijn privéleven zou ik niet meer zonder deze tools en levensstijl willen.

 

Wil je meer weten over de visie en aanpak van FulFill?

Neem dan gerust contact op.