High Performance Teams
Teambuilding

Excellerende teams en leiders “The pilot way”

Wat hebben jachtpiloten, special forces en brandweerteams met elkaar gemeen? Ze slagen erin om in een snel veranderende en gevaarlijke omgeving excellente prestaties te leveren. Ze zijn actiegericht en creatief, telkens weer opnieuw.
Wat is hun geheim? Samenhorigheid, cultuur, gedeeld leiderschap, flexibiliteit, …
In deze workshop gaan we dieper in op alle kenmerken die van deze groepen excellente teams maken. We maken de vertaalslag naar jouw werkvloer: Hoe vorm ik een team dat extreem wendbaar is in een VUCA-wereld?

Teamcoaching = samen doelen bereiken

Al deze teams hebben een tribecultuur. Iedereen hoort erbij en heeft dezelfde waarden, normen en doelen. Iedereen vertrouwt elkaar en weet dat hij of zij op de anderen kan rekenen in het heetst van de strijd. Die samenhorigheid en dat streven naar één doel heb ik zelf vaak mogen ervaren in mijn vorige leven als Rudi de piloot. Toen had ik twee families. Eentje thuis en eentje op het werk, mijn squadron.

Ervaring vertalen naar het bedrijfsleven

De jonge mannen en vrouwen in het leger of bij de brandweer zijn geen geboren superhelden maar leren door opleiding en training hun talenten en vaardigheden te benutten, en een team te vormen dat excelleert. Een methodiek die we bij FulFil ook toepassen in onze teamcoachings om zo de vertaling naar het bedrijfsleven te maken.

Vier stappen in teamcoaching

Onze methodiek in vier stappen vormt de basis van al onze teamcoachings:

Plan

Brief

Perform

De-brief

planning
briefing
pilot
De-brief

Planning

Eerst wordt het doel van de opdracht bepaald. Het is belangrijk om alle neuzen in 1 richting te hebben. Vervolgens worden de verantwoordelijkheden van elk teamlid vastgelegd. Na een kort discussie of kritische benadering worden de grove lijnen uitgezet en kan iedereen aan zijn taak beginnen.
De leader houdt het grote overzicht, houdt zich bezig met de taktiek en strategie van de opdracht en vraagt indien nodig al input van andere team leden.
In de planning wordt ook een heel duidelijk tijdlijn uitgezet. Dit is nodig om een opdracht binne de gevraagde tijd uit te voeren.

Briefing

De briefing is het moment waar de planning stop en waar de leider van het team zijn teamleden inlicht over hoe de opdracht  zal verlopen. Dit om zeker te zijn dat iedereen weet waar het over gaat, wat we gaan doen, wie wat gaat doen, wat het back-up plan is. Alle neuzen moeten in dezelfde richting wijzen.

De briefing is niet meer de plaats waar de andere team leden kritiek geven op de opdracht zelf. Enkel op het einde van de briefing is er ruimte voor eventuele vragen. Door de standaard structuur en checklist vorm van de briefing wordt er verzekerd dat niets vergeten wordt.

De briefing start altijd op tijd. Iedereen moet aanwezig zijn in de briefing. Ben je te laat, dan doe je niet mee. De briefing dient om de minds op elkaar af te stemmen en dit kan enkel als iedereen er is. De leider van een team kan van opdracht tot opdracht wisselen. Het hoeft niet altijd diegene te zijn met het meeste ervaring of de “baas”. Maar ieder houdt zich aan zijn rol binnen het team van dat moment. Hier bestaat geen hierarchie.

Performing

Iedereen houdt zich aan zijn taak zoals gebriefd zonder uitzondering. Enkel indien er moet worden afgeweken van plan wegens omstandigheden is er een korte confirmatie van de leider en de teamleden om vervolgens heel snel het ander plan toe te passen. Hier is dus communicatie van zeer groot belang want iedereen moet heel duidelijk weten dat het plan is veranderd. 

Wat ook belangrijk is dat wij als piloten onze missie pas eindigen nadat de debriefing is gedaan en niet nadat het doel is gehaald. Dit is maar een milestone binnen de vlucht.

De-briefing

Cijfers tonen aan dat 70 procent van het leerproces niet tijdens de vlucht gebeurt, maar tijdens de debriefing. In een debriefing is er geen hiërarchie. De rangen worden aan de kant geschoven en alles wordt besproken zonder een persoonlijke ondertoon.

Tijdens een debriefing staan het team en de missie voorop. Zo leert elk teamlid lessen die bijdragen tot zijn of haar persoonlijke groei én de groei van het team. En die lessen worden dan weer gedeeld met andere teams om zo nieuwe standaarden te ontwikkelen. Want leren is excelleren.

70% wordt geleerd in de de-brief , slechts 30% in de vlucht zelf

Deze aanpak in vier gerichte stappen is jouw garantie op een opleiding die van je team een hechte en excellerende groep maakt die topprestaties levert.

Tijdens de outdoor teambuilding doorloop je deze 4 stappen. De opdrachten gaan door in een origineel outdoor kader. 

 

pilots way team training

 

Wil je meer weten over onze team- en leiderschapstrainingen?

Neem dan gerust contact met ons op.