Welzijn en vitaliteit van werknemers

Workshop Lifestyle & Health

Meer en meer mensen kampen met chronische aandoeningen die hun levenskwaliteit drastig omlaag haalt. We gaan er maar vanuit dat dit bij het ouder worden hoort maar dat hoeft zo niet te zijn. Met kleine aanpassingen op vlak van beweging, voeding, slaap, kortom je levenswijze, kan je dit ouderdomsproces vertragen. 

Wat zie je tijdens deze workshop?

 • Wat is nu de juiste voeding? Wat is goed en wat is slecht voor me?
 • Wat is intermitted living?
 • Is een dieet noodzakelijk om gezond te zijn?
 • Wat is beweging en waarvoor dient het?
 • Wat zijn de verschillende vormen van bewegen: cardio, lenigheid, kracht, high intensity.
 • Hoeveel moet ik bewegen om gezond te zijn?
 • Wat is rust en slaap en waarvoor is het noodzakelijk?
 • Stressprotocol
 • Verschillende ademhalingstechnieken (hartcoherentie – Buteyko – Tummo)
 • Gewoontes/patronen af- en aanleren
 • Een voedings- en bewegingsschema 
 • Ademhalingsprotocollen
 • Plan van aanpak

Methodieken

 • Je ontvangt een werkboek tijdens de workshop met de relevante informatie en extra achtergrondinformatie.
 • De workshop bestaat uit themablokken (4) van 90 minuten met een praktische toepassing gevolgd door een pauze.
 • Je maakt een dagschema voeding en beweging met methodieken die je tijdens de workshop hebt geleerd.
 • Je gaat aan de slag met beweging en rust protocollen.
 • Je leert ademhalingstechnieken.
 • Je leert hoe voeding je focus kan beïnvloeden. 

360°Health- en vitaliteitsconcept 

Om een team van gelukkige, gemotiveerde en gezonde medewerkers te hebben is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan het welzijn op de werkvloer. Hier ben jij als werkgever voor verantwoordelijk. 

Maar wat moet je nu doen om het welzijn EN werkplezier van je mensen te verbeteren? Het is vooral belangrijk om vanuit de intrinsieke motivatie te werken aan de drie basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie.

Om tot een volledige inzicht te komen hoe het is gesteld met de werknemer gaan we op zoek naar indicatoren binnen de volgende 6 domeinen die mede het welzijn en werkplezier bepalen.

De 6 domeinen voor een goede gezondheid

1. Rest & slaap

Zowel je brein als je lichaam heeft nood aan rust. Want het is tijdens je rust dat je (veer)kracht krijgt. Leer om op verschillende momenten van de dag rust in te plannen. 

2. Verbinding

Verbinding met andere – snuffeltijd

3. Beweging

Beweging

4. Brein

Train je hersenen elke dag  

5. Voeding

Gezonde en natuurlijke voedingspatronen

6. Mindset

Veerkracht, piekeren, patronen, gewoontes

Het 6 stappen plan van FulFil

Werkbaarheidscheques

Dankzij de werkbaarheidscheques van de Vlaamse overheid kunnen bedrijven en eenmanszaken (met minstens 1 werknemer) steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. 

Naar aanleiding van de coronacrisis is deze steun uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor: 

  1. Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context door de Corona-pandemie;
  2. Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext;
  3. Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers. 

Er is een maximale subsidie voorzien van 10000 euro per onderneming.

 

De verdeelsleutel van de subsidie is 60% voor de overheid en 40% ten laste van de onderneming.

 

Wil je meer weten over werkbaarheidscheques en onze toepassingen?

Neem dan gerust contact met ons op.