Welzijn en vitaliteit van werknemers

360°Health- en vitaliteitsconcept 

Om een team van gelukkige, gemotiveerde en gezonde medewerkers te hebben is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan het welzijn op de werkvloer. Hier ben jij als werkgever voor verantwoordelijk. 

Maar wat moet je nu doen om het welzijn EN werkplezier van je mensen te verbeteren? Het is vooral belangrijk om vanuit de intrinsieke motivatie te werken aan de drie basisbehoeften autonomie, verbondenheid en competentie.

Om tot een volledige inzicht te komen hoe het is gesteld met de werknemer gaan we op zoek naar indicatoren binnen de volgende 6 domeinen die mede het welzijn en werkplezier bepalen.

Het 6 stappen plan van FulFil

Werkbaarheidscheques

Dankzij de werkbaarheidscheques van de Vlaamse overheid kunnen bedrijven en eenmanszaken (met minstens 1 werknemer) steun krijgen om knelpunten rond werkbaar werk binnen de organisatie in kaart te brengen. 

Naar aanleiding van de coronacrisis is deze steun uitgebreid om verbeteracties mogelijk te maken in de vorm van advies, begeleiding en opleiding, waarbij telkens aandacht moet zijn voor het psychosociaal welbevinden van de medewerkers, en dit voor: 

    1. Aanpassingen aan de werkpost en de arbeidsorganisatie, die ten goede komen van de werkbaarheid en de veiligheid van de werknemers, in de gewijzigde context door de Corona-pandemie;
    2. Competentieversterking noodzakelijk om te kunnen werken in een gewijzigde arbeidscontext;
    3. Aanpak van de impact op het psychisch welbevinden van de werknemers en werkgevers. 

Er is een maximale subsidie voorzien van 10000 euro per onderneming.

 

De verdeelsleutel van de subsidie is 60% voor de overheid en 40% ten laste van de onderneming.

 

Wil je meer weten over werkbaarheidscheques en onze toepassingen?

Neem dan gerust contact met ons op.