Via deze weg wil ik u nog eens erg bedanken voor de zeer leerrijke en boeiende zondag! Zoals ik u verteld had, ben ik door mezelf en door collega’s die uitvallen in mijn omgeving, geboeid geraakt in het onderwerp stress. Ik heb al wat lezingen gevolgd afgelopen jaren, maar uw coaching was werkelijk de beste in die rij! U maakt zaken meetbaar en bekijkt ook stress op een evolutionaire manier en niet per definitie als goed of slecht, als de mogelijkheid om te groeien, het niet uit de weg te gaan en vooral om een manier te vinden om ermee om te gaan.

Bedankt voor de boeiende coaching.