Ik werk al mijn hele loopbaan in het onderwijs, heel even maakte ik een zijsprong en combineerde ik mijn job in het onderwijs met het statuut van zelfstandige. Dat was op zich een fijne ervaring, maar eerlijkheid gebied me toe te geven dat het zelfstandige statuut me niet gaf wat ik had gehoopt. Ik besloot al snel het daaropvolgende schooljaar weer fulltime mijn job in het onderwijs op te nemen. 

Het lesgeven is wat ik tot de dag van vandaag nog steeds graag doe, maar toch voelde ik een honger die ik niet kreeg gestilt. Binnen de sector onderwijs kwam het traject talentenwerf op mijn pad en dit trok mijn aandacht. Ik stelde me hiervoor kandidaat en doorliep de selectieprocedure. 

Ik werd geselecteerd en mocht beginnen met het traject talentenwerf in kader van de toelating tot de opleiding voor het ambt van directeur. 

Hoe ik leiderschap kan opnemen en inzetten was voor mij persoonlijk de vraag die ik tijdens dit traject beantwoord wou zien. Ik wou ook een zicht krijgen waarom ik binnen onderwijs al verschillende functies had doorlopen, waarom ik even de zijsprong maakte naar het zelfstandig statuut, … wat drijft me om nu te starten aan de opleiding tot directie en welke talenten bezit ik hiervoor of bezit ik ze niet en is dit een foute keuze. Vele vragen die ik niet alleen kreeg beantwoord. Dus ging ik op zoek naar hulp en Fulfil trok al vaak mijn aandacht via facebook met al de dingen die ze aanbieden. De eigenheid en de duidelijke visie spraken me aan. Ik mailde in kort mijn vragen en vroeg of ze me konden ondersteunen in het vinden van deze antwoorden. 

Samen met Mira doorliep ik een traject, waarin de antwoorden me telkens meer en meer duidelijk werden. Mira haar manier van werken zorgt er voor dat de antwoorden vanuit jezelf naar boven komen. De antwoorden liggen al in je persoon verborgen, het is een kwestie van ze te zien, erover na te denken, ze vast te pakken en ze bewust in te zetten. 

Dankzij Mira kan ik zeggen dat ik de antwoorden heb gevonden op alle vragen. Ik weet  nu waarom ik aan de opleiding directie ben begonnen en ik doorloop nu de opleiding met meer vertrouwen in mijn leiderschap en met een zelfzekerheid die een coachende leider nodig heeft. 

Het verschil met andere instanties is dat het geen psychologische analyse en het is ook geen analyse die gemaakt is in functie van job inhoud. Het is een combinatie van zelfreflectie en job inhoud die glansrijk samenvloeit tot een geheel, met op het einde een duidelijk en eerlijk inzicht over je arbeidsvreugde en waar je deze talenten kan inzetten.  Dus ja, ik heb de juiste keuze gemaakt en ben blij dat ik de opleiding tot directie begonnen ben. 

Ben je op zoek naar een persoonlijke aanpak, een coaching op maat en naar het krijgen van eerlijke inzichten wat betreft je loopbaan, dan zou ik zeggen niet twijfelen en neem contact op bij Fulfil om een traject te starten. Ik heb er in ieder geval geen spijt van.Iris Huybregts

Add a Comment

You must be logged in to post a comment