Opleiding tot hartcoherentiecoach

FulFil

Stress, en dan vooral langdurige, chronische stress heeft een nefaste invloed op ons lichaam, zowel geestelijk als lichamelijk.
Hartcoherentie is een uiterst geschikte methode om op een afdoende manier het teveel aan stress te reduceren. Het is een methode met ongelooflijk snelle resultaten. Ik pas ze zelf elke dag toe, en het is omdat ik voel hoezeer het mij helpt, dat ik er elke dag opnieuw bewust even tijd voor maak. Hartcoherentie maakt van mij ander mens. Ik ben dan ook zeer blij dat Louis Van Nieuland heeft toegezegd om de training ook in Limburg/Vlaams-Brabant aan te bieden. 

Wat is hartcoherentie?

Hartcoherentie is een wetenschappelijke methode waarbij via een eenvoudige ademhalingstechniek het hartritme wordt beïnvloed zodat het hart en het brein met elkaar in balans worden gebracht. Dit is een tool om je stress te reduceren en je naar innerlijke rust te brengen. Bij regelmatige  beoefening van deze ademhaling zal de samenwerking tussen jouw hart en je brein zo verbeteren dat een weldadig effect heeft op je gezondheid: je bloeddrukregeling, je hormoonbalans, je zuurstofvoorziening zullen optimaal functioneren.

Hartcoherentie als effectief middel tegen stress

Ons hart klopt niet zo regelmatig als men soms denkt.  Stel dat je hart zestig slagen per minuut slaat, dan is er niet persé 1 seconde tussen elke hartslag, maar zullen er afwijkingen zitten tussen de verschillende slagen.  
Deze hartslagvariatie is volledig normaal. De hartslagvariatie kan groot of klein zijn, maar ook chaotisch of eerder regelmatig. De mate van regelmaat in de hartslagvariatie wordt hartcoherentie genoemd.  
Deze hartcoherentie, of een regelmatig variërend hartslagritme, is een belangrijke indicator voor ons fysieke en emotionele welzijn.

Programma

Dag 1

Dag 2

Een aparte kijk naar het fenomeen “stress”: perceptie en neuroceptie.  De werking van het zenuwstelsel in kader van stress, recuperatie en veiligheid.  Invloed van hormonen, bijnierfunctie en cortisol.

Het oersysteem in actie!  De drie breinen.  Hoe het complex stressmechanisme uitleggen aan een cliënt: het dijkeffect?  (Psycho-educatie: (h)erkennen – inzicht- dan helen). 

Impact van hartcoherentie: een weg naar innerlijke veiligheid.

Ademhaling: anatomie en fysiologie, ademhalingsoefeningen, instellen van adembegeleiders, coaching bij ademtraining. Invloed op het zenuwstelsel.  Hoe breng ik dat aan in een coaching traject?

.

Het hart: anatomie en fysiologie, hart –brein connectie, hartritmevariabiliteit (HRV), kringlopen tussen hart en brein. Resonantie, ritmes in het lichaam.
Biofeedback: wat is bio-feedback?  Cardio-biofeedback, HRV-analyse, het spectrum, het poin-caré diagram, het histogram.  Het gas- rem model: inzicht verwerven in biofeedback analyse in de praktijksetting.  

Opdracht onder het moto: wat je vraagt aan je cliënt doe je zelf in de opleiding.  Ademhalingsoefening 3 x3 min/dag gedurende 14 dagen.

Dag 3

Dag 4

Reflectie: delen van ervaring en vraagstelling.  Waar ben je tegen aangelopen tijdens de opdracht?  Hoe hierop reageren in een praktijksetting? 

Bepalen van kernaspecten van sessie 1 en 2. 

Een hartcoherentiecoach is een inspirator en motivator.

Monitoring ademhaling en HRV meting in de praktijk: hoe werken met de biofeedbacksoftware Emwave Pro? 

Bepalen van de resonantiefrequentie m.b.v. bio-feedback.: een demo.

Opdracht: sessie 3 en 4 lezen en begrijpen m.b.v. het boek “Blijven Ademen”.  Herlezen en begrijpen van de leerstof.

Reflectie ervaringen – vraagstelling

Bepaling kernaspecten van sessie 3 & 4.

Het bepalen van de HRV en resonantiefrequentie bij een medestudent: oefenen met biofeedback software.  Tijdens de cursus zijn er notebooks met biofeedback-software voorhanden om te oefenen. 

Voorstelling diverse hard-en software bio-feedbackapparatuur. 

Info over het Nerva-netwerk, visie, samenwerking en delen van kennis. 

De cursus wordt op een zodanige  wijze gedoceerd, dat de niet medisch- of paramedisch geschoolde deelnemer gemakkelijk de wetenschappelijke achtergrond van hartcoherentie kan begrijpen.

Doelgroep

Paramedici, medici, gezondheidswerkers, therapeuten, psychologen, psychotherapeuten, coaches, leidinggevenden, HRM-managers, docenten en leerkrachten. Indien uw profiel niet voorkomt in deze lijst, kan u ons een motivatiebrief. De trainer zal dan oordelen of deze cursus voor u geschikt is of advies geven voor een andere opleiding. Voor inhoudelijke vragen kan u telefoneren naar Louis Van Nieuland: 0474 26 00 41

Trainer

Louis Van Nieuland is de oprichter van praktijk Louvanie.

Naast zijn para-medische opleiding en ruime leidinggevende ervaring binnen de non-profit sector is hij een enthousiaste coach-trainer –docent. Zijn kennis van stressmanagement, bemiddeling, conflicthantering en vooral het onbevooroordeeld actief luisteren, vormen de hoekstenen van de praktijk.
De Louvanie-praktijk bestaat nu 10 jaar en sinds 2012 biedt hij ook een consultatie hartcoherentie aan in AZ Rivierenland Klein Brabant. Uit deze samenwerking met artsen en paramedici ontstaat uiteindelijk het stressmanagementcentrum Revida.

Door het doceren van hartcoherentie aan professionals creëert hij een kwalitatief netwerk van hartcoherentie-coaches in Vlaanderen (zie www.nerva.coach )

 

Waar?

FulFil Studio, Tiensestraat 10, 3440 Zoutleeuw (Tussen Sint-Truiden en Tienen). Er is voldoende kosteloze parkeergelegenheid in de buurt.

Wanneer?

NAJAAR 2024

VOORJAAR 2025

Prijs
Voor deze 4-daagse opleiding vragen we: 1.375 euro exclusief btw

Inbegrepen in de prijs:

 • Lichte lunch (vb. quiche, broodjes of wraps met een salade of soep), koffie, thee, vers fruit en versnaperingen
 • Het boek “Blijven Ademen” en het biofeedbacksoftware pakket Emwave Pro Multi User ( marktwaarde van 319 €), bruikbaar in je praktijk.
 • USB stick met nuttige informatie en een “praktijkset”.   Deze praktijkset bestaat uit een Power Point voorstelling om een hartcoherentiecoach training te geven aan je cliënt.  De stick bevat ,naast sjablonen van formulieren, ook een wetenschappelijke vragenlijst om metingen uit te voeren.   Met deze “praktijkset” + Emwave Pro heeft de deelnemer een goede basis om een praktijk in hartcoherentie te starten.
 • Er wordt een genummerd certificaat uitgereikt dat aangeeft dat je hartcoherentie kan toepassen in een 1/1 situatie
Overnachten

Indien je wenst te overnachten, neem dan even met ons contact. Wij bezorgen je een lijst van leuke B&B’s in de buurt.

Annulatie

Annulatie  door de klant:
De klant kan ten allen tijde het contract tijdelijk of geheel verbreken.
De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie :

  • tot 30 dagen voor de activiteit 35 % van de totale som
  • minder dan 30 dagen voor de activiteit : 50 % van de totale som
  • minder dan 15 dagen voor de activiteit : de volledige som
  • stoppen nadat het traject werd aangevat: de volledige som 

In afwijking van het bovenstaande wordt steeds een minimum van 50 euro excl. BTW aangerekend.

Annulatie door ons:
De organisatie behoudt het recht om in geval van te weinig inschrijvingen de opleiding te annuleren of om via samenspraak met de klant de opleiding te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden.
Bij volledige annulatie door ons krijgt de klant het eventueel reeds betaald voorschot of de volledige som integraal terugbetaald.  Bij een gewijzigde activiteit of  passend alternatief wordt de normale prijs aangerekend.  De klant heeft echter onder geen beding recht op een schadevergoeding. 

Inschrijven

Wij vragen om steeds online in te schrijven via onderstaande knop.
U krijgt dan de correcte gegevens om de betaling te doen.  
U engageert zich voor deelname aan de volledige training. Deelname is vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid.

Beperkt aantal inschrijvingen!

Ga je graag aan de slag met ademhalingsoefeningen maar weet je niet precies waar je moet beginnen? Ga dan op je smartphone naar deze webapp en laat je begeleiden in je ademhaling. 

Scan deze QR code met je smartphone.