Opleiding tot talentversterkend loopbaancoach

De FulFil opleiding tot Talentversterkend loopbaancoach is voor loopbaanbegeleiders in spe, voor outplacementbegeleiders en voor HR-professionals die mensen talentversterkend willen begeleiden op het vlak van loopbaanontwikkeling. Deze 6-daagse beoogt een basisopleiding waarna je meteen aan de slag kan. Wil je je daarna als loopbaanprofessional nog verder specialiseren in bepaalde thema’s dan kan je een van onze Masterclasses of Masterwebinars volgen. 

FulFil bestaat uit een erkend loopbaancentrum, een groepspraktijk en een HR-advies en trainingsbureau. Wij werken met verschillende (loopbaan)coaches en freelancers en hebben intussen al veel ervaring opgebouwd in loopbaanvraagstukken. De trainer voor de opleiding is Mira Huypens, een van de drijvende krachten achter FulFil en auteur van het boek ‘Get A Grip’, hoe je in vier stappen je professionele toekomst zelf in handen neemt. 

Evolutie. De laatste jaren is er heel wat gewijzigd in het loopbaanlandschap. Langer werken, hoge werkdruk, grote flexibiliteit en veranderingsdruk zijn zeer kenmerkend. Ook toekomstgericht zullen de loopbanen er niet meer hetzelfde uitzien. De future workforce vraagt geheel andere vaardigheden dan pakweg een tiental jaren geleden. Werknemers hebben er bijgevolg alle baat bij om de regie over hun loopbaan heel bewust vast te pakken en waar mogelijk zelf vorm te geven. Dit zowel binnen het bedrijf als erbuiten. FulFil gelooft sterk in organisaties die bottom-up werken. Onze missie is dan ook om werknemers te versterken in hun identiteit en hun loopbaan zodat zij sterker staan om van binnenuit mee te kunnen bouwen aan een organisatie waarin zij kunnen floreren mét een vervuld gevoel.

De opleiding omvat zowel competentieversterkende beleidsmethodieken en instrumenten om werknemers in hun loopbaantraject te kunnen ondersteunen, alsook de wetgevende protocollen, opgelegd door de overheid. De verschillende faseringen in loopbaanbegeleiding worden grondig doorgenomen en ingeoefend zoals voorgelegd door VDAB:

 1. de kennismakingsfase
 2. de intake
 3. de verdiepingsfase
 4. de synthesefase
 5. de nazorg

Wij werken in de opleiding met onze eigen methodiek namelijk de Gedragsvoorkeuren, waarbij we vanuit de identiteit en context van de persoon de link maken met de interne en externe arbeidsmarkt én de toekomstige arbeidsmarkt. De werknemer leert op die manier zijn/haar doelen op de werkplek te bereiken om te komen tot een optimale inzet.  De werknemer leert dus zijn positie op de arbeidsmarkt te versterken. 

Op het einde van de opleiding ontvang men een certificaat als loopbaanbegeleider. Bij het succesvol beëindigen van de opleiding kan men aan de slag wenst te gaan als onderaannemer – indien onze visie onderschreven wordt-  bij FulFil  werken met het loopbaancheque systeem van de VDAB.

Doelgroep en doelstellingen

 • Deze talentversterkende opleiding richt zich naar loopbaanbegeleiders  in spe, loopbaanbegeleiders in bij- en hoofdberoep, interne loopbaanbegeleiders, outplacementbegeleiders, leidinggevenden en HR-professionals die zich willen verdiepen in loopbaanvragen en die andere mensen hierin willen begeleiden op een talentversterkende en oplossingsgerichte manier.
 • De opleiding leidt dus ook interne loopbaanbegeleiders op, die op deze manier de competenties van de werknemers in kaart leren brengen en hen zo naar een optimale inzet kunnen leiden. Dit ondersteunt een talentversterkend competentiebeleid; diversiteit- en non-discriminatiebeleid; evaluatie- en functioneringsbeleid en een optimale personeelsplanning.

Inhoud per dag

Dag 1:

 • Je kan een loopbaanvraag helder analyseren en verwoorden aan de hand van een gestructureerd intakemodel
 • Je leert talentversterkende gesprekken te voeren: waarderend en oplossingsgericht
 • Je leert binnen het voorziene tijdsbestek  een optimaal resultaat neer te zetten. Om dit proces te vergemakkelijken hebben we een draaiboek uitgewerkt zodat je meteen voldoende handvaten hebt om aan de slag te gaan als loopbaancoach.
 • Je weet wat interne en externe loopbaanbegeleiding precies inhoudt,
 • Je weet wat het verschil is tussen outplacement en loopbaancoaching,
 • Je leert wat het verschil is tussen loopbaancoaching en andere vormen van coaching en therapie.
 • Je weet wat je wettelijk gezien mag als loopbaancoach en wat niet.

Dag 2 en 3

 • Je leert hoe je de identiteit van de coachee kan versterken,
 • Je leert wat de ‘circle of fulfilment’ is en hoe je deze samen met je coachee kan opstellen als een kompas dat leidt naar een passende job die zinvol is en betekenis geeft,
 • Je leert in dialoog en door reflectie de gedragsvoorkeuren van de coachee in kaart te brengen. Je coachee krijgt hierdoor inzicht in de energiegevers- en vreters, talenten en competenties, valkuilen en context die nodig is om te floreren,
 • De gedragsvoorkeuren zijn gebaseerd op het BIG 5 model, een wetenschappelijke model dat ook gebruikt wordt in de psychologie. 
 • Je leert hoe je kan zien of iemand de nodige eigenschappen heeft om in een leidinggevende functie te komen, of om een zelfstandig beroep uit te oefenen,
 • Je leert kijken naar de groeimogelijkheden aan de hand van het aanwezige  potentieel,
 • Je maakt kennis met loopbaanankers,
 • Je leert de werkcontext analyseren en de vinger te leggen op een werkcontext die nodig is om te floreren,
 • Je krijgt toegang tot het online softwareprogramma ‘Werken met gedragsvoorkeuren’ dat een rapport genereerd waarin je coachee een mooi overzicht krijgt van zijn/haar gedragsvoorkeuren, talenten en competenties. 

Dag 4:

 • Je leert hoe je vanuit de gedragsvoorkeuren, talenten en competenties en loopbaanankers de arbeidsmarkt kan benaderen,
 • Je leert de arbeidsmarkt te verkennen en je kan vacatures matchen met de gedragsvoorkeuren, talenten en competenties van je coachee,
 • Je leert de arbeidsmarkt kennen zodat je samen met de coachee een gericht actieplan kan opstellen
 • Je leert hoe je de coachee kan voorbereiden op een sollicitatiegesprek.

Dag 5:

 • Je leert hoe je coachees kan begeleiden naar minder werkspanning, 
 • Je leert hoe je stress- en burn-out en bore-out klachten kan herkennen, wat je zelf kan en mag coachen en wanneer je best doorverwijst,
 • Je leert wat re-integratie inhoudt, hoe dat vorm te geven en bespreekbaar te maken met de werkgever,
 • Je leert wat de polyvagaaltheorie is en hoe je coachee werkstress kan reguleren,
 • Je leert meer over werkbaar werk, werk- en privébalans,
 • Je leert hoe waarden kunnen bijdragen tot meer zingeving. Je leert daar het denken-voelen-denk model op toe te passen zodat je coachee komt tot een sterk actieplan.
  Je leert waardevolle technieken toepassen uit ACT (Acceptance & Commitment) omdat leven vanuit toegewijde actie naar je intrinsieke waarden je coachee helpt om zinvolle doelen te bereiken die leiden naar meer leef-en werkvoldoening,
 • Je leert hoe je werkgeluk in kaart kan brengen en hoe je coachee zelf actie kan nemen om dat geluk te vergroten,
 • Je leert hoe je je coachee kan ondersteunen om verbindend te communiceren en conflicten op het werk bespreekbaar te maken.

Dag 6:

 • Je weet uit welke stappen een loopbaanbegeleiding bestaat en je leert hoe je een loopbaangesprek administratief moet verwerken,
 • Je hebt zicht op de regelgeving,
 • Je weet wat de wettelijk vereiste competenties en werkwijze zijn van een loopbaancoach,
 • Je leert hoe je kan werken met loopbaancheque,
 • Je leert hoe je niet alleen werknemers kan begeleiden, maar ook zelfstandigen,
 • Je leert hoe je jezelf in de markt kan zetten als loopbaancoach aan de hand van acht modules die je na de opleiding op eigen tempo gericht kan uitwerken en toepassen

Tijdens het traject:

 • Je ervaart welke methodieken jou het meest liggen als coach, zodat deze optimaal aansluiten bij jouw eigen stijl,
 • Naast een draaiboek krijg je meer dan 40 extra methodieken zodat je als coach kan blijven groeien,
 • Je leert afhankelijk van de vraag om specifiek technieken wendbaar en flexibel in te zetten,
 • Je weet uit welke stappen een loopbaanbegeleiding bestaat en je krijgt zicht op heel wat extra methodieken die je naarmate je langer in je rol als loopbaancoach zit kan toepassen op jouw eigen leertempo,
 • Je krijgt toegang tot ons online leersysteem waar je alle informatie op terugvindt,
 • Op dat leerplatform vind je ook webinars, podcasts en video’s om je extra te verdiepen,
 • Toegang tot een software pakket en dashboard waarmee je de gedragsvoorkeuren van je coachee online kan beheren en een verslag voor je coachee kan maken,
 • Ontvang je het boek Get A Grip 
 • Ontvang een kaartenset met gedragsvoorkeuren

Aan het eind van het traject:

 • Krijg je een certificering op basis van de ingediende portfolio en kan je je aansluiten als loopbaancoach bij FULFIL – indien je onze visie en waarden als loopbaancenter onderschrijft- en kan je gebruik maken van loopbaancheques omdat FulFil een gemandateerd centrum is dat samenwerkt met VDAB. We organiseren vier keer per jaar gratis intervisiemomenten en teammomenten van telkens een halve dag. Hier delen we kennis en geven we de laatste updates mee. 
 • Met de certificering kan je ook aansluiten bij een ander loopbaancenter (indien je niet voor FulFil zou kiezen).

Mogelijk verkort traject tot loopbaanbegeleider

Deelnemers die reeds een andere coachopleiding bij FulFil gevolgd hebben kunnen een verkort traject volgen van 3,5 dag. Na het volgen van deze dagen krijgen zij eveneens het certificaat van Loopbaanbegeleider en kunnen zij aansluiten als loopbaancoach bij FulFil -mits zij onze visie en waarden delen.
De verkorte opleiding tot Loopbaanbegeleider kost 1167 euro excl btw. Je volgt dan dag 2, dag 3, dag 4 en de voormiddag van dag 6.

Didactische aanpak

De opleiding legt de nadruk op talentversterkend coachen en ACT technieken. In alles wat je aanleert leer je dit te doen vanuit een positieve, waarderende manier door te blijven kijken naar mogelijkheden, groei en potentieel. Valkuilen leer je benoemen vanuit context, behoeften en gedrag. 

Tijdens de zes dagen reiken we wetenschappelijke en theoretische inzichten aan, samen met ervaringsgerichte oefeningen. De gebruikte methodieken vinden hun oorsprong in de positieve psychologie, appreciative Inquiry, ACT, het BIG 5 model en de zelfdeterminatietheorie. 

Elke methode wordt op een oplossings- en ontwikkelingsgerichte manier ingezet.

De opleiding wordt ondersteund door het boek ‘Get a Grip’, een uitgebreide powerpoint, een oefenbundel en een draaiboek, literatuurtips. Daarnaast krijgen jullie toegang tot een gemeenschappelijk platform met meer dan 40 extra tools, invullijsten en werkvormen. 

Om talentversterkend te werken met de gedragsvoorkeuren krijg je een set met deze talenten/competentie kaarten. 

Je krijgt bovendien toegang tot de softwaremodule ‘Gedragsvoorkeuren’ waarmee een rapport op maat kan genereren voor je cliënt. 

 

Hybrid en blended

Wie wil kan de opleiding deels vanop afstand volgen, ze wordt hybride aangeboden. Dat wil zeggen dat er zowel sessies zijn die live te volgen zijn, maar ook sessies die je -indien gewenst – van thuis kan volgen. Uit ervaring hebben we geleerd dag 3 en dag 5 best live worden gevolgd. 

Naast de zes dagen bieden we ook nog webinars aan die je op je eigen tempo kan volgen. Zo kan je je zelfs nog na de opleiding bijscholen. 

Je krijgt een FulFil draaiboek zodat je meteen aan de slag kan met een volwaardig loopbaantraject, en je krijgt heel veel extra informatie die je op eigen tempo kan verwerken en toepassen. Je krijgt ook toegang tot een e-pakket zodat je kan zien welke stappen je kan doorlopen vanuit het perspectief van een coachee. 

Zo kan je groeien op maat van jouw persoonlijke leerproces. 

Aan de slag als loopbaancoach

Na deze opleiding ontvang je een certificatie en kan je aan de slag als interne of externe loopbaancoach en heb je extra tools in handen als outplacement begeleider. 

Je kan als loopbaancoach als je dat wenst ook aan de slag bij FulFil of bij een ander gemandateerd centrum zodat je met loopbaancheques kan werken. 

FulFil biedt vier keer per jaar gratis intervisiemomenten aan van een halve dag voor wie zich aansluit als loopbaancoach, dit om up te date te blijven en blijvend kennis op te doen. 

Datum

Wij hebben deze opleiding op on hold gezet omwille van de nieuwe kwalificatiewet. Die kan er namelijk voor zorgen dat je nu een dure opleiding volgt én dat je binnen anderhalf jaar toch nog een jaaropleiding zal moeten volgen. Tot we meer weten over welke diploma’s direct toegang geven tot het beroep van loopbaancoach, zetten we deze opleiding dus op on hold. Bevraag je goed vooraleer je nu toch nog een opleiding volgt. Geen enkele opleiding kan je op dit moment de nodige ‘erkenning’ verschaffen. Wil je echter toch graag de gedragsvoorkeuren-methodiek die we gebruiken binnen loopbaancoaching, studiekeuzebegeleiding, zingeving en werken aan zelfinzicht, onder de knie krijgen, check dan onze 4-daagse opleiding: Coachen met gedragsvoorkeuren

 •  

Plaats

Studio FulFil 

Tiensestraat 10

3440 Zoutleeuw

Prijs

€ 1.997 excl. 21% btw

 • Elke deelnemer ontvangt het boek: ‘Get A Grip’ auteur Mira Huypens, uitgeverij LannooCampus
 • Elke deelnemers krijgt een professionele set kaarten van de Gedragsvoorkeuren 
 • Elke deelnemers krijgt toegang tot een google drive met de inhoud van de cursus en nog vele extra oefeningen en methodieken. 
 • Lunch: Er is een frigo en microgolf voorzien waar je je zelf meegebrachte lunch kan koel houden en opwarmen.
  Wij voorzien thee, koffie en water
 • We werken in kleine groepjes van max. 8 deelnemers omdat we het heel persoonlijk willen houden. 

Over de trainer - Mira Huypens

Expertise van Mira:

 • Jarenlange ervaring in de bedrijfswereld binnen HR als leidinggevende, businesspartner, trainer en coach,
 • Als hoofd van interne mobiliteit relevante ervaring met loopbaantrajecten in organisaties, met het uittekenen en implementeren van een loopbaanbeleid, en met het aansturen van een intern loopbaanteam,
 • Doceert als lector ‘competentie- en talentmanagement’, evenals ‘De mens in de organisatie’,
 • Als gezinswetenschapper, psychotherapeut en econoom is Mira gespecialiseerd in de wisselwerking van werkaspecten op gezin en omgekeerd: Work-in-Life Balance, 
 • Jarenlange ervaring als zelfstandig loopbaancoach,
 • Als loopbaanexpert is zij auteur van het boek: Get A Grip, Hoe je in vier stappen je professionele toekomst in de hand neemt,
 • Verder is zij ook docent in het postgraduaat Digital Learning waar zij haar expertise deelt en up to date houdt betreffende levenslang leren, breindidactiek en futureskills. 
 • Expertise in:
  • Gedragsvoorkeuren
  • Stresscopingstechnieken als Hartcoherentie, ACT en Re-attach, Hypnose, Polyvagaaltheorie
  • Strategic Wellbeing Policy,
  • Hoogsensitiviteit,
  • Re-integratie,
  • Stress- en burn-out
business coaching

Waarom kiezen voor de loopbaanopleiding bij FulFil?

 • Ervarings- en praktijkgerichte opleiding met zeer veel oefeningen die je meteen in de praktijk kan toepassen,
 • De tools zijn zo ingezet, dat je van meerdere methodieken kan proeven, zodat je op het einde van de opleiding jouw eigen voorkeuroefeningen kan inzetten die passen bij jouw stijl en die je kan toepassen op maat van wat jouw coachee nodig heeft,
 • Je krijgt een draaiboek van hoe een loopbaancoaching er kan uitzien, zodat je meteen voldoende handvaten hebt om aan de slag te gaan,
 • Verdieping van je coachvaardigheden.

Masterclasses

Mogelijke masterclasses voor extra verdieping.
Deze masterclasses staan ook open voor loopbaancoaches die niet zijn aangesloten bij FulFil.

 • 0496/606806
 • Tiensestraat 10 3440 Zoutleeuw
Video afspelen

Enkele getuigenissen

 

 • De achtergrond, de praktijkervaring en de gedrevenheid van Mira maken dat er altijd een goede interactie is op elk aspect van de cursus. Er wordt ook ingezet op een maximale invulling voor de coachee waarbij een duidelijk structuur gehanteerd wordt. Afhankelijk van de behoeften van de coachee kan ook ingespeeld worden op specifieke thema’s. Dit alles maakt dat de opleiding zeer compleet is. (P. De Gronckel)
 • Ik vond deze opleiding echt een meerwaarde als coach die me nog verder wou verdiepen in loopbaanaspecten. Ik volgde al heel wat coachopleidingen, toch leerde ik in deze opleiding nog veel bij. Je leert je gekende technieken nog beter in te zetten binnen dit specifieke thema én tegelijkertijd krijg je een structuur die je kan hanteren om alles in goede banen te leiden. Mira haar kennis, know-how en ervaring zorgen ervoor dat je je in goede handen bevindt en dit ook voelt. Een echte aanrader, praktisch, to the point en onmiddellijk inzetbaar. (S. Montoro Y Jodar)
 • Deze opleiding is zeer praktisch. Mira is bovendien erg pragmatisch.  Ze weet ook echt wat ze geeft en doet dit met hart en ziel. Daarnaast is ze zeer open minded. Ze helpt je als cursist met raad en daad en ze speelt zeer vlug in op extra noden die ze vlug oppikt tijdens de opleiding. Ze geeft zeer veel informatie en helpt ons goed. Door de vele informatie is de opleiding best pittig. Door de vele feedback en de toelichting op maat van wat je nodig hebt als cursist wordt het toch steeds weer heel duidelijk. Ook de afsluitende intervisiedagen, waar alles wordt geïntegreerd zijn erg waardevol. (I. Goyen)
 • Vooral de praktische opbouw van deze opleiding was voor mij zeer waardevol. Je leert echt volgens een draaiboek hoe je cliënten optimaal kan begeleiden.  Dat draaiboek is echter een begin. Zodat je snel aan de slag kan. Er zijn nog zoveel extra en alternatieve oefeningen dat je je ook echt nog verder kan specialiseren als loopbaancoach. Mira gelooft dat het heel belangrijk dat je die oefeningen gebruikt die zowel bij jou als coach, als bij je cliënt passen. Ze biedt dan ook een heel breed gamma aan oefeningen aan waar je je als coach stapje per stapje in kan verdiepen op het moment dat je er klaar voor bent. (E. Engelbosch) 
 • Inhoudelijk uitzonderlijk rijk gestoffeerd, heel gestructureerd, ruimte voor alle vragen, nauwkeurige tussentijdse opvolging, zeer aangename aanpak en methodologie van de opleider, aandacht voor deelname op afstand, kortom excellent. Ik raad de opleiding tot Loopbaancoach bij FulFil absoluut aan.  Mira is een authentieke opleider met veel charisma en hopen ervaring. (M. Rutten)

 • Een boeiende, leerrijke opleiding met veel “hands-on” materiaal dat dadelijk inzetbaar is in de praktijk. Mira brengt enorm veel kennis over en dit op een heel toegankelijke manier. Nadien kom je in een fijn team terecht waar kennis delen centraal blijft, een echte aanrader deze opleiding! (Tanja Soors)

Annulatievoorwaarden

Annulatie

Annulatie  door de klant:
De klant kan ten allen tijde het contract tijdelijk of geheel verbreken.
De annulatiekosten bedragen, afhankelijk van de datum van de annulatie :

  • tot 30 dagen voor de activiteit 35 % van de totale som
  • minder dan 30 dagen voor de activiteit : 50 % van de totale som
  • minder dan 15 dagen voor de activiteit : de volledige som
  • stopzetting tijdens het traject: de volledige som (ook als er gedeeltelijke betalingen zouden afgesproken zijn wordt men gehouden aan het volstorten van het gehele bedrag)

 

Annulatie door ons:

De organisatie behoudt het recht om in geval van te weinig inschrijvingen de opleiding te annuleren of om via samenspraak met de klant de opleiding te wijzigen of passende alternatieven aan te bieden.
Bij volledige annulatie door ons krijgt de klant het eventueel reeds betaald voorschot of de volledige som integraal terugbetaald.  Bij een gewijzigde activiteit of  passend alternatief wordt de normale prijs aangerekend.  De klant heeft echter onder geen beding recht op een schadevergoeding. 

Inschrijven

Wij vragen om steeds online in te schrijven via onderstaande knop.
U krijgt dan de correcte gegevens om de betaling te doen.  
U engageert zich voor deelname aan de volledige training. Deelname is vrijwillig en op eigen verantwoordelijkheid.

 

 

lees meer getuigenissen