Grip op talent: van Talent naar Competent

In de tweedaagse opleiding krijg je als HR-professional, leidinggevende of coach inzicht het belang van zijnskenmerken en gedragsvoorkeuren en hoe deze gelinkt zijn aan talenten en competenties. Je leert om vanuit een talentversterkende bril te kijken naar medewerkers én naar wat de VUCA-organisatie nodig heeft en hoe deze twee invalshoeken te verzoenen.

Waarom zou je deze opleiding volgen?

Als leidinggevende of HR professional werk je natuurlijk het liefst met gemotiveerde medewerkers die allen hun beste steentje bijdragen tot de team- en organisatiedoelen. Talentversterkend managen helpt daarbij. Je kent de gedragsvoorkeuren van je medewerker, je hebt inzicht in wat ontwikkelbaar is en wat niet, en je weet hoe je de talenten optimaal kan matchen met de competenties die de organisatie nodig heeft. 

Als (loopbaan)coach wil jij graag helpen ontdekken welke richting mensen het best uitgaan en hoe ze zich kunnen versterken zodat ze een toekomst kunnen leiden waarin ze durven te excelleren mét een vervuld gevoel. Tantentversterkend coachen helpt daarbij.

In deze tweedaagse krijg je inzicht in hoe je talentversterkend kan managen en coachen door via gedragsvoorkeuren de talenten van je medewerkers of coachee te ontdekken en ze te linken aan de kennis, vaardigheden en attitudes die de organisatie nodig heeft om te excelleren. 

In een team waar elk teamlid wordt ingezet op zijn sterktes en waar er ruimte is voor talentversterkend jobdesign is excelleren met een vervuld gevoel een haalbare kaart. Dat draagt aan het welzijn van de medewerker én aan de doelen van de organisatie.

Doelgroep

HR-professionals, interne opleiders en leidinggevenden die streven naar het behalen van organisatiedoelen en oog hebben voor het werkgeluk van hun medewerker door ze maximaal in te zetten op hun sterktes. (Loopbaan)coaches die hun coachee de juiste richting willen helpen bepalen voor optimaal werkgeluk. 

Wat ken je na de opleiding?

 • Je krijgt inzicht in de basisconcepten van het vijffactorenmodel (ook BIG 5 genoemd) en de invloed ervan op je gedrag en energiepeil,
 • Je leert welke zijnskenmerken van belang zijn, en hoe ze zich verhouden met nature en nurture,
 • Je krijgt inzicht in hoe een talentversterkende organisatie bijdraagt tot jobfulfilment,
 • Je ontdekt de impact van de zelfdeterminatietheorie en de purpose-principes op de motivatie van de medewerker:
  5 bouwstenen van jobfulfilment die matchen met de circle of fulfilment van de medewerker
 • Je krijgt inzicht in de werking van 39 gedragsvoorkeuren en hoe ze zich verhouden tot talent en het ontwikkelen van competenties,
 • Je leert wat het verschil is tussen een talent en een competentie en waar beiden elkaar ontmoeten, 
 • Je leert een talent te matchen met een competentie,
 • Je leert hoe je de link kan leggen tussen competenties die nodig zijn in de organisatie met de talenten van de medewerker

Programma

 • Dag 1:

  • Introductie en kennismaking
  • Achterliggende concepten en theorieën
   • Zijnskenmerken
   • Gedragsvoorkeuren
   • Van Talent naar competent
  • Een talentversterkende VUCA-organisatie: de circle of fulfilment in een lerende organisatie 

  Dag 2:

  • Aan de slag met 39 gedragsvoorkeuren

Didactische aanpak

 • Blended learning traject
 • Klassikaal interactief 
 • Toegang tot een clouddrive waar de informatie ter beschikking wordt gesteld
 •  

Leermaterialen

 • Powerpoint
 • Kaarten met gedragsvoorkeuren
 • Literatuurlijst
 • Achtergrondmaterialen
 • Boek: ‘Get a grip’, Mira Huypens
 •  

Over de trainer

Mira Huypens is loopbaanexpert en begeleidt en traint werknemers en organisaties bij loopbaangerichte vragen. Zij is lector aan de Hogeschool PXL waar zij o.a. het vak talentversterkend competentiemanagement doceert en deel uitmaakt van het docententeam van het postgraduaat ‘Digital Learning Architect’ waarin levenslang leren en ontwikkelen centraal staan. Daarnaast is zij auteur van het boek: Get A Grip, waar zij in vier stappen uitlegt hoe je je professionele toekomst zelf in handen neemt in een vuca-wereld.
 •  

Prijs & Data 

Open aanbod:

 • zat 11 en zat 18 december 2021 
 • zat 14 en zat 21 mei 2022

Locatie: Tiensestraat 10, 3440 Zoutleeuw
Duur: Twee dagen telkens van 10 tem 16u
Prijs: 220 euro excl btw per deelnemer per dag
Prijs Careerfulfillers: 150 euro excl btw per deelnemer per dag 
Lunch: Er is een frigo en microgolf voorzien waar je je zelf meegebrachte lunch kan koel houden en opwarmen. 
Wij voorzien thee, koffie en water. 

Deze opleiding kan ook op locatie voor jouw organisatie doorgaan. 

Wil je graag inschrijven op een van onze opleidingen of wil je graag een opleiding in company, stuur een mailtje naar welkom@fulfil.be met vermelding van de titel. Wij contacteren je graag om meer informatie te geven.