Hans getuigt over hoe loopbaancoaching hem hielp

Het voelde alsof ik een masker moest opzetten …

Lees het verhaal van Stijn die loopbaanbegeleiding volgde bij careerfulfiller Katrien Van Genechten.
Katrien haar prachtige praktijk vind je in Tienen (Footprint)!

getuigenis loopbaancoaching

Eerst deed ik wat van mij verwacht werd. 

Mijn carrière is begonnen zoals bij velen direct na de schooltijd. Ik werd door mijn ouders wel gepusht om zo snel mogelijk te gaan werken.
Door de mensen in mijn omgeving (Later de “sociale druk” gaan noemen) werd ervan uitgegaan dat ik de richting van mijn studies zou verder zetten in een job.

Voor deze overgang van school naar werk had ik dus eigenlijk nooit de tijd kunnen nemen,
of gekregen om eens te denken en te ontdekken “wie ben ik”.

Ik heb toen telkens wat tussen jobs gesprongen want het belangrijkste voor mijn omgeving was dat ik niet “werkloos” was. In mijn omgeving lijkt die situatie wel een groot taboe.

Toen nam angst de overhand. 

Na 4 verschillende jobs in 5 jaar gehad te hebben, heb ik eigenlijk een soort angststoornis voor mijn werk ontwikkeld. Alles dat gelinkt was met mijn werk had een negatieve invloed op mij.

De stress begon zondagavond al want maandag begon weer de hele werkweek opnieuw.

Op mijn werk voelde ik mij gedwongen om mijn persoonlijkheid achter een masker te verstoppen om toch in hun verwachte plaatje te passen.  Deze manier van door de dag te gaan was slopend voor mij en mijn mentale gezondheid. Na zoveel tijd wist ik zelf niet meer hoe ik dit masker moest afzetten.

Daarna was het tijd voor de start van een intern proces

Na enkele jaren dit geleidelijk aan te ontwikkelen (zo traag dat het niet op valt) werden de consequenties toch merkbaar. Tot op het punt dat ik maandag ochtend soms niet uit mijn bed geraakte vanwege een paniekaanval. Na nog iets verdergaande symptomen die duidelijk aantoonde dat ik het niet meer zag zitten, heeft mijn omgeving (partner -> ouders -> huisarts) aan de alarmbel getrokken en mij verplicht thuis gezet om hulp te zoeken.

In het begin was dit heel erg zwaar omdat dit “de situatie” was die ik al jaren probeerde te
vermijden. Ik had zo een schuldgevoel omdat ik dacht dat ik niet in deze situatie mocht zitten.

Echter via de goede begeleiding van de psycholoog, heb ik hieraan kunnen werken. Dit was een redelijk traject, dat ging van het herstellen van de schade die de geforceerde jaren hadden aangericht. Dit leidde uiteindelijk tot de zoektocht die ik al zo lang geleden had moeten doen. Ik heb toen onder goede begeleiding van Katrien de ruimte gekregen om te gaan ontdekken wie ik ben, waar ik naartoe wil, wat voor mij belangrijk is in het leven?

Tot ik alleen verder kon, omdat ik wist waarvoor ik wilde kiezen. 

Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat ik een job heb gevonden die bij mij past, in mijn leven past en waar ik mezelf kan zijn.
Een job waar mijn unieke kwaliteiten (die ik vroeger verstopte) een meerwaarde zijn. 

Ondertussen weet ik terug hoe ik mezelf kan zijn, hoe ik in het leven wil staan.
En ook zeer belangrijk, in het begin van de werkweek ben ik gemotiveerd en heb ik er zin in.

Een job bepaalt niet mijn hele leven maar via deze weg heeft het een gepaste plaats in mijn leven gevonden.

Ik ben echt heel tevreden van het traject dat ik tijdens de loopbaanbegeleiding heb afgelegd.
En ik raad het zeker aan voor mensen die met dezelfde of gelijkaardige gevoelens zitten.
In het leven staat gelukkig zijn tenslotte op #1.

neuroceptie op de werkvloer

Waarom kunstjes op de werkvloer niet werken.

Stap voor stap hebben wij het boekje gevolgd, al onze managers volgden een opleiding. We laten ons nu zien op de werkvloer, we geven inspraak, we brengen duidelijkheid, we leerden over verbindende communicatie, we vieren de successen van onze medewerkers, we organiseren ontbijtsessies met directie, we doen aan ontwikkelgesprekken, en toch … de personeelsontevredenheid is bijna niet gedaald en de uitval blijft stijgen! Wat kunnen wij nu nog meer doen?

Ik voelde werkelijk medeleven voor deze manager. Ze werkte keihard, deed er alles aan om de organisatie in goede banen te leiden en leek mij een prima intentie te hebben.

Toen ik doorvroeg, werd duidelijk dat ze echt wel alles deden volgens het boekje. Letterlijk, ze gebruikten de acht stappen die Dr. John Kotter beschrijft in zijn boek ‘The leading change’ en ze maakten consequent gebruik van verschillende lean-technieken die hielpen om het management dichter bij de medewerker te brengen. Deze modellen zijn goed, even goed als elk ander model, dus waarom in Gods naam leek het niet te lukken?

In de verschillende rollen die ik doorheen de jaren hebt uitgeoefend:

 • als medewerker die deel uitmaakte van de zoveelste reorganisatie, besparing, cultuurverandering,
 • als leidinggevende die enerzijds de verandering moest ondergaan, maar ze tegelijkertijd ook moest verdedigen,
 • als loopbaanexpert in gesprekken met medewerkers, leidinggevenden en werkgevers

komt telkens hetzelfde aspect naar boven :

“De aangeleerde kunstjes worden niet gesmaakt en hebben zelfs een averechts effect.”

Toen ik dat aan de manager vertelde keek ze me niet begrijpend aan. Waar had ik het eigenlijk over? Het lag gevoelig bleek al snel want het aanleren van de kunstjes had veel geld gekost. Heel veel geld! Dus waar ik het over??

Wel ik heb het over subtiele gebeurtenissen met een grote impact.
Op het eerste gezicht zijn het kleine feitjes – vaak, heel vaak, té kleine feitjes om ze zelfs maar au sérieux te nemen. Toch zijn ze groots.
Ze werken namelijk als een hefboom:

 • Ik heb het over the true believe in the cause.
 • De kracht van rolmodellen.
 • De noodzaak van oprechtheid en authenticiteit.
 • En de nog grotere subtiele kracht van neuroceptie, die in een momentopname alle inspanningen teniet kan doen.

De kunstjes worden niet geloofwaardig opgevoerd.

Ik laat je graag kennis maken met het begrip ‘Neuroceptie’ dat voor het eerst geïntroduceerd werd door Prof. Dr. Stephen Porges, neurowetenschapper en toonaangevend wereldexpert in de relatie tussen het autonome zenuwstelsel en sociaal gedrag. Voor mij was deze wetenschappelijke invalshoek een absolute eyeopener. Het verklaarde ineens waarom wij ‘mens’ specifieke noden hebben om in een werkcontext te kunnen excelleren met een vervuld gevoel, zoals je kan lezen in mijn boek ‘Get A Grip’.

Porges legt met de polyvagaaltheorie de evolutionaire ontwikkeling uit van het zenuwstelsel. Je zenuwstelsel is er in de eerste plaats op gericht om je te laten overleven, en bijgevolg uiterst gevoelig voor veiligheid. Om die veiligheid goed te kunnen inschatten, gebeurde er volgens Porges evolutionair iets belangrijks met een specifieke tak van de nervus vagus. De nervus vagus is een van de grootste zenuwtakken in je lichaam. Toen ze tot ontwikkeling kwam, raakte ze verbonden met een aantal hersenzenuwen en met de spieren van het aangezicht. Zo ontstond er een directe verbinding tussen longen, hart, hersenen, gezicht en gehoor. Deze ontwikkeling stelt ons in staat om onbewust aan de hand van gezichtsuitdrukkingen van de ander af te lezen of het voldoende veilig voor ons is om sociaal engagement aan te gaan. Ook geluid is daarbij erg belangrijk. Stemintonaties worden zorgvuldig gelezen om er zeker van te zijn dat er voldoende echtheid (en dus veiligheid) is voor we sociaal connecteren. We zetten ons zenuwstelsel in om zo, op een onbewust niveau, authenticiteit (of het gebrek eraan) in sociale relaties in te schatten. Het proces van scannen op die signalen van veiligheid gebeurt volledig automatisch, onbewust, zonder dat we erbij nadenken. Buiten onze wil om en supersnel.

In een veilige omgeving nodigt neuroceptie uit tot sociale betrokkenheid, engagement en proactief gedrag. In een onveilige omgeving doet het dat niet. Waarom zouden we meegaan in een verhaal waarvan we subtiel opmerken dat het niet ‘as such’ wordt uitgedragen. We ‘voelen’ het niet. Het ontbreekt aan echtheid.

Weet je wat ik bedoel? Je hebt het echt wel eens zelf meegemaakt. Ik geef je graag enkele voorbeelden, rechtstreeks uit de praktijk, die medewerkers mij vertelden over aangeleerde kunstjes die op een niet erg geloofwaardige manier in de praktijk gebracht werden.

Het ontbreekt aan geloofwaardigheid zegt Els: Ik begrijp het hoor, zegt Els: het managementteam wil graag meer betrokkenheid tonen om zo het engagement van haar personeel te verhogen. Ze nemen verschillende acties daarvoor. Ik moet het hen nageven: ze doen echt wel hun best. Maar het is net niet goed genoeg. Het ontbreekt aan geloofwaardigheid. Het lijkt alsof ze kunstjes hebben aangeleerd en wij het toneel zijn waar ze die komen opvoeren.

De wekelijkse meeting aan het whiteboard was niet wat ik ervan verwacht had, zegt Johan: Elke week is er nu op maandag een korte meeting waarbij ons team op het vooraf ingevulde whiteboard de operationele stand van zaken aanduidt en toelichting geeft bij de pijnpunten. Waar ik gehoopt had op het kunnen delen van die pijnpunten en op begrip en interesse in onze dagelijkse besognes of op concrete hulp waar we die nodig hadden, focust de leidinggevende enkel op de voortgang, reageert hij vooral geïrriteerd bij het aangeven van de pijnpunten en neemt die een houding aan die aangeeft dat het overleg niet snel genoeg voorbij kan zijn. Hij zegt dat niet, maar zijn lichaamstaal spreekt boekdelen.

De directie werkt nu een dag per week op onze werkvloer om de afstand te verkleinen en meer betrokkenheid te creëren. Ze zitten dus effectief samen met ons op de werkvloer, tussen ons in. Althans dat is de bedoeling. In werkelijkheid gaan ze in het verst mogelijk hoekje zitten, zo ver mogelijk bij ons vandaan. Ze kijken met moeite op, en vermijden zoveel mogelijk oogcontact. Ze laten duidelijk merken dat ze liever niet gestoord willen worden. Waarom zitten ze daar eigenlijk? Niemand voelt zich nu nog op zijn gemak, te beginnen met de directie zelf. Wedden dat het geen lang leven beschoren is? Dit vertelt Kris.

Elementaire beleefdheid, misschien moeten we eens opperen om daar een opleiding over te geven zegt Ilias: Als onze regiomanager eens per keer maand een bezoek brengt aan onze kantoormanager om de cijfers te bespreken, dan stormt die binnen, rechtstreeks naar het bureau van de manager, zonder ons, het personeel dat toch ook wel belangrijk doet mag ik hopen, een blik waardig te gunnen, laat staan een praatje te maken. Als de regiomanager weg is, dan komt onze kantoormanager aandraven met allerlei nieuwe ideeën, meer werk en een andere aanpak, want de cijfers moeten omhoog! Je denkt nu toch echt niet dat ik nog harder ga werken voor iemand die me nog eens geen blik waardig gunt? Ik weet dat onze rechtstreekse chef het goed met ons voorheeft. Hij heeft het dan ook aangekaart bij zijn regiomanager. Ik apprecieer dat. Dat kost moed. Sinds dat gesprek heeft plaatsgehad komt de regiomanager bij zijn recente bezoekjes overdreven vriendelijk binnen, vraagt aan iedereen hoe het gaat en overlaadt hij ons met complimentjes. Terwijl hij dat doet, zie je zijn geforceerde glimlach of loert hij voorzichtig naar de klok. Tja, dat is niet wat we eigenlijk wilden bereiken. Als we dit zeggen tegen onze leidinggevende, dan repliceert die: het is ook niet vlug goed voor jullie. Tja, is dat omgekeerd dan wel als het over de cijfers gaat?

O, nu hebben ze een geweldig initiatief genomen zegt Frederik: je kan een ontbijt met de top winnen! Een hele eer als jouw naam valt en je uitverkoren bent. Toch blijkt al snel dit initiatief geen lang leven beschoren zegt Frederik. Nochtans, aanvankelijk was iedereen erg positief, tot bleek dat er tijdens de gesprekken vooral ruimte was om de pieren uit onze neus te halen. En als we iets aankaartte wat minder goed liep, dan kwam dat als een boemerang in ons gezicht. Tja, ik voelde me niet meer geneigd om nog op audiëntie te gaan. Ook mijn collega is een keertje geweest. Ze kwam gedesillusioneerd terug: ze praten enkel over zichzelf, zei ze, ze tonen totaal geen interesse in ons als persoon.

Samen vieren en plezieren, klinkt mooi, als het oprecht kan A.U.B., hekelt Pascal: Toen Ria op pensioen ging organiseerden we een afscheid voor haar op het werk. Er waren ook verschillende directieleden aanwezig. Top dat ze dat met Ria wilden delen. Tot het ons erg duidelijk werd dat dit moment gebruikt werd als netwerkmoment. Op zich helemaal nog niet zo erg, maar de manier waarop was ook echt alsof het op een netwerkevent plaatsvond. Terwijl de manager vroeg hoe het ging, was haar blik al aan het turen naar de volgende op zoek naar iemand die ze zeker niet wou missen. Toen ik dat opmerkte stopte ik gewoon midden in mijn zin.
De manager zei: O fijn om te horen! Nu moet ik even naar het volgende tafeltje.

Voor de ene smetvrees en voor de andere niet? Onze directeur beweert dat die smetvrees heeft, zegt Ines. Hij liet me een keer met uitgestoken hand gewoon voor hem staan, zonder uitleg. Ik voelde me werkelijk door de grond zakken. Op een vergadering achteraf, waar ook zijn meerderen aanwezig waren, zag ik hem wel handjes schudden. Ik wist niet dat smetvrees een hiërarchie kent, lacht ze een beetje cynisch.

 ‘Psychologische echtheid zit in subtiele signalen waarbij het non-verbale prijsgeeft wat je verbaal wilt verhullen.’

De impact van neuroceptie wordt vaak onderschat in bedrijven. Er worden dure consultants betaald om een motiverende bedrijfscultuur te installeren. Maar het zijn veiligheid en vertrouwen die cruciaal zijn om die cultuur te laden landen. Niet in woorden, wel in daden. Walk the talk. Als de rolmodellen de cultuur niet in- en uitademen, dan zullen werknemers – hoe groot de investeringen ook zijn – niet meegaan in het verhaal. Dat is de kracht van neuroceptie. De werknemers geloven, bewust of onbewust, niet wat er verteld wordt, maar wel wat ze voelen. En ze voelen het als er iets niet klopt.

De nieuwe cultuur geldt enkel top down

Een andere opmerking die ik van werknemers hoor over het niet landen van een cultuur, is dat ze zelf het gewenste voorbeeld niet te zien krijgen. Je kunt het vergelijken met opvoeden. Als je wilt dat je kind ander gedrag laat zien, dan helpt het niet om de instructies voor dat gedrag van de daken te schreeuwen. Het enige dat helpt is dat jij als ouder zelf het juiste gedrag toont. En dat je daarna toelaat dat je kind dit gedrag ook aan jou laat zien. Als je kind bijvoorbeeld assertiever moet worden en jij durft zelf niet op je strepen te staan, dan is dat het gedrag dat je kind ziet en – al dan niet bewust – imiteert. En als jij vervolgens als ouder dan ook nog eens negatief reageert als je kind grenzen stelt tegenover jou, dan zal dat voor je kind extra verwarrend zijn. Dat is wat er vaak ook gebeurt in organisaties …

Laten we luisteren naar Melissa over de open feedback cultuur in haar organisatie: onze organisatie heeft echt veel moeite gedaan om open feedback te stimuleren. We hebben allemaal een opleiding gekregen over het geven en ontvangen van feedback, over verbindende communicatie, we hebben zelfs een softwaresysteem waarin we onze feedback kunnen geven aan onze collega’s. Niet dat ik daar zo voorstander van ben, want geschreven feedback blijf ik een dubbele vinden. Daarom hebben wij binnen het team afgesproken dat we het systeem wel gebruiken om feedback aan te kondigen, maar dat we de feedback nog steeds in een gesprek willen geven en ontvangen. Maar waar ik nu toch niet goed van was, was het voorval tijdens een teamvergadering. Er werd een nieuw product gelanceerd dat we binnenkort gaan verkopen. Er werd ons feedback gevraagd. Maar toen een collega van mij daadwerkelijk haar feedback gaf, draaide onze leidinggevende zich giftig om en kreeg ze een heuse bolwassing: of het nu echt, alweer, nodig was om zo kritisch te zijn. We waren allemaal aangedaan. Ik denk wij zelfs meer dan zij zelf. Managers onderschatten de effecten van het observeren denk ik vaak. Wat mijn collega’s overkomt en hoe ze behandeld worden maakt mij onzeker. Mij zal je dus geen feedback horen geven in de toekomst. Tot daar de open feedback cultuur. Die geldt blijkbaar enkel peer-to-peer en top-down. 

Een cultuur of een klimaat verander je van binnenuit. Door te doen en vooral door voor te doen. Mensen leren door te imiteren. Dat vraagt om rolmodellen die zelf de nieuwe cultuur in- en uitademen. Neuroceptie laat zich niet leiden door de aangeleerde kunstjes. Het laat zich leiden door de oprechtheid waarmee een leider de cultuur en het klimaat vormgeeft. Neuroceptie draait om subtiliteit. En dat maakt het zo verdomd moeilijk. Niet voor niets is psychologische veiligheid een van mijn stokpaardjes geworden als coach en trainer. Ik vind het zo ontzettend belangrijk en zie het zo vaak fout lopen, dat het een van de weinige zaken is geworden die me – ondanks mijn zeer goede stressregulatietechnieken – nog echt kunnen irriteren.

“Kunstjes die worden aangeleerd en uitgevoerd, waarbij de oprechte intenties ontbreken doen meer kwaad dan goed.”

Psychologische veiligheid is een fragiel beestje. Een kleine misser, een niet-congruente boodschap kan een grote impact hebben op het gevoel van veiligheid. Er hoort overeenstemming te zijn tussen wat je denkt, voelt en zegt of doet. Het verbale en non-verbale horen samen te vallen. Dan pas voelen de mensen rondom je dat alles klopt.

Neuroceptie maakt deel uit van onze evolutionaire ontwikkeling. Wil je meer weten over hoe onze evolutionaire ontwikkeling een impact heeft op de werkcontext en hoe je daar rekening mee kan houden? Ik vertel erover in mijn boek Get A Grip, waar ik de baanbrekende polyvagaaltheorie van Stephen Porges vertaal naar de werkcontext.

Wat doen we bij FulFil?

Bij FulFil begeleiden we werknemers, leidinggevenden en teams om te excelleren met een vervuld gevoel, nu en in de toekomst, en dit zowel in je privé- als in je professioneel leven.

Drijvende krachten achter FulFil zijn Mira Huypens en Rudi Thoelen.

Mira specialiseerde zich als economist/gezinswetenschapper/psychotherapeut zowel in de noden van de werkgever, als in de behoeftes van de werknemer. Zij is loopbaanexperte en specialiseerde zich in motiverend leiderschap en lerende organisaties.

Rudi specialiseerde zich na zijn carrière als F-16 piloot in het ondersteunen van ondernemers en teams die presteren in een high performance cultuur. Hij maakt gebruik van wetenschappelijk onderbouwde technieken om de stress die daarbij komt kijken het hoofd te bieden en de uitdagingen aan te gaan vanuit een totaalbenadering waarbij positieve mindset, slaap- en aandachtshygiëne, beweging, voeding en natuur sleutelelementen zijn.

Wij werken met een team van FulFillers, dit zijn oplossings- en progressiegerichte coaches en trainers die allen werken vanuit een daadkrachtige empathie en een talentversterkende aanpak.

Wil je als werkgever of leidinggevende aan de slag om je medewerkers te versterken zodat ze kunnen excelleren met een vervuld gevoel? Wil je ook al nadenken hoe dit toekomstgericht kan?
Dan kan je op ons rekenen voor:
– Opleidingen voor werknemers en leidinggevenden in open aanbod of in jouw organisatie
– Interne (loopbaan)coaching, aanwerving & outplacement
– Coaching van leidinggevenden

Wil je als werknemer hulp bij het aangaan of overwinnen van uitdagingen in je werk of in je privé of in de wisselwerking tussen beiden, dan kan je bij ons terecht in ons:
– Loopbaancentrum: individuele loopbaancoaching
– Groepspraktijk te Zoutleeuw voor individuele coaching, psychotherapie en psychologische begeleiding
– Studio te Zoutleeuw: Personal Training en Yoga

Contacteer ons, wij verwelkomen je graag: mira@fulfil.be

Neem een kijkje op onze website: www.fulfil.be
Neem een kijkje op de website van het boek Get A Grip: www.howtogetagrip.be

mira

PXL-docente Mira Huypens schrijft boek over veerkracht

Zoutleeuw – Docente aan de Hogeschool PXL Mira Huypens (49) ontmoet nog elke dag mensen die vastzitten in hun job of zich zorgen maken over hun toekomst. Daarom schreef de Nieuwerkerkse een boek ‘Get a grip’ waar ze inzichten en concrete tips geeft om grip te krijgen op je veerkracht, je leven, je werk en je toekomst.

Gerrit Schuermans

Verschenen in Het belang van Limburg 

Voka-KvK Limburg berekende onlangs nog dat meer dan 450.000 mensen in België langdurig ziek zijn. In Limburg zijn er dat meer dan 35.600, goed voor bijna 11 procent van alle zieken in België en hiermee de Vlaamse provincie met de meeste langdurig zieken. Docente aan de Hogeschool PXL Mira Huypens (49) ontmoet nog elke dag mensen die vastzitten in hun job of zich zorgen maken over hun toekomst. “Ze kunnen de werkdruk niet meer aan, het water staat hen aan de lippen. Ze maken zich zorgen over de toekomst, want ze beseffen dat de uitdagingen alleen maar zullen toenemen door de technologische evolutie. Ze moeten nog 20, 30 jaar blijven werken en ze hebben het gevoel dat ze nu al niet meer kunnen.” Daarom schreef de Nieuwerkerkse een boek ‘Get a grip’ waar ze inzichten en concrete tips geeft om grip te krijgen op je veerkracht, je leven, je werk en je toekomst.

 

Kinderdroom

Mira groeide op in Nieuwerkerken en woont vandaag in Zoutleeuw. Na haar masterstudies startte ze haar loopbaan bij KBC, eerst als kantoordirecteur, later in verschillende leidinggevende functies binnen Human Resources. “Tot ik, vijftien jaar later, in het ziekenhuis belandde met een longembolie”, vertelt Mira. “Het was een periode van veel stress op het werk. Of dat aan de longembolie gekoppeld kan worden, daar zijn de doktersmeningen sterk over verdeeld, maar het was wel het moment waarop ik zelf mijn loopbaan radicaal omgooide.”

“‘U gaat er nogal lichtjes over mevrouw’, zei de specialist in het ziekenhuis. ‘Het had evengoed gedaan kunnen zijn.’ Dat zinnetje bleef hangen: wou ik nog blijven werken op de manier zoals ik het nu deed? Het antwoord was resoluut neen. Ik nam ontslag en bracht mijn kinderdroom in vervulling: ik werd zelfstandige. Ik ging ook opnieuw studeren. Ik wou meer inzicht krijgen in de relatie tussen werk, privé en mentaal welzijn. Ik behaalde een bachelor menswetenschappen en een postgraduaat psychotherapie, specialiseerde mij in talentversterkend werken, hoogsensitiviteit en perfectionisme. Ik wou mensen helpen om grip te krijgen op hun zelfvertrouwen, werk- en leefgeluk. Ik richtte FulFil op.”

Grote vraag

“De missie van FulFil is mensen futurefit te laten excelleren in hun leven en hun job met een vervuld gevoel”, gaat Huypens verder. “De vraag is groot. Ik richtte vijf jaar geleden een eenmanspraktijk op, vandaag bestaat FulFil uit een groepspraktijk, een loopbaancenter en een opleidingsbureau. We werken intussen met vijf mensen in de groepspraktijk en een 20-tal loopbaancoaches en freelancers verspreid over heel Vlaanderen. In organisaties ondersteunen we leidinggevenden en teams in hun ontwikkeling en het stimuleren van een lerend klimaat waarin mensen kunnen groeien. Op vrijdagen vind je mij op PXL, waar ik tweede- en derdejaars, die het traject HR volgen, meeneem in vakken als mens in de organisatie, talentversterkend competentiemanagement en kwaliteitsmanagement. Daarnaast geef ik ook les in het gloednieuwe Postgraduaat Digital Learning Architect waar ik laat zien wat een ‘Lerende Organisatie’ is en ‘Hoe volwassenen neurologisch leren’.”

Hoop brengen

Waarom dit boek? “Tijdens mijn laatste jaren bij KBC was ik diensthoofd van het jobcenter, een dienst waar medewerkers terechtkomen als ze intern hun job verliezen”, vertelt Mira. “Ik heb daar mensen ontmoet die fysiek ziek werden van de zware mentale druk. Hun zelfbeeld was beneden alle peil, ze voelden zich waardeloos en ze waren de wanhoop nabij. Dat greep mij erg aan. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik zag hoe zwaar de impact op iemands mentale én fysieke toestand kan zijn als je het gevoel hebt geen plek meer te hebben in een bedrijf.”

“Ook in mijn huidige job ontmoet ik nog elke dag mensen die vastzitten in hun job of zich zorgen maken over hun toekomst”, gaat Mira verder. “Ze kunnen de werkdruk niet meer aan, het water staat hen aan de lippen. Ze maken zich zorgen over de toekomst, want ze beseffen dat de uitdagingen alleen maar zullen toenemen door de technologische evolutie. Ze moeten nog twintig tot dertig jaar blijven werken en ze hebben het gevoel dat ze nu al niet meer mee kunnen. Met het boek wil ik mensen inspireren om zelf tot actie over te gaan. Ik reik concrete tools en oefeningen aan. Ik wil hoop brengen, want je hebt veel meer in de hand dan je zou denken. Bovendien schafte VDAB een tweetal jaar geleden het gebruik van loopbaancheques af voor mensen die nog geen zeven jaar aan het werk zijn. Nochtans hebben ook jonge mensen nood aan een werkplek die bij hen past. Zij kunnen nu alvast aan de slag met de zeer praktische werkdocumenten die ik aanreik in het boek.”

Gouden kooi

“In het boek Get A Gri’ geef ik inzichten, concrete tips en zet ik aan tot actie om grip te krijgen op je veerkracht, je leven, je werk en je toekomst, aldus Mira. “Vandaag ontmoet ik veel mensen die te lang in hun gouden kooi blijven vastzitten omdat ze niet durven te bewegen. Ik reik oefeningen aan om te ontdekken wat jouw Circle of Fulfilment is om grip op je leven te krijgen. Aan de hand van onder meer 39 gedragsvoorkeuren ontdek je wie jij bent en waar je voor staat. Zo laat ik zien dat zowel de werknemer als de werkgever gedeelde verantwoordelijkheid hebben om grip op werk te krijgen.”

“De werknemer mag best wat meer streven naar wat ik noem de vijf bouwstenen van jobfulfilment en de werkgever kan werkelijk nog wat meer zijn best doen om die bouwstenen te integreren in de werkomgeving. Het gaat dan over het stimuleren van meesterschap, sociale betrokkenheid, psychologische vrijheid en veiligheid vanuit een zinvolle en persoonlijke benadering. Wie relevant wil blijven in de toekomst, moet het onder ogen zien: je zult op technologisch en digitaal vlak moeten bijbenen. In de laatste stap, grip op je toekomst, ga ik dieper in op 15 futureskills die iedereen zou moeten ontwikkelen om te kunnen meedraaien in de jobs van de toekomst.”

Neurologische wetenschap

Zijn er al niet te veel van dit soort boeken? “Goh, ik denk eerder dat er te weinig boeken zijn, aangezien onze praktijk op korte termijn zo uitbreidt en de ziektecijfers nog steeds blijven stijgen”, zegt Mira. “Mijn boek is ook het enige boek dat de vertaalslag maakt vanuit de neurologische wetenschap naar de werkvloer. Bovendien biedt het een totaalplaatje. Als je het hebt over relevant en actief blijven op de arbeidsmarkt, nu en in de toekomst, dan moet je het niet alleen over veerkracht hebben of over werkcontext of futureskills. Het is een ‘en-verhaal’. Ik breng dat mooi samen zodat duidelijk wordt waarom werkgeluk een gedeelde opdracht is tussen werknemer en werkgever, werk en privé niet meer te scheiden te zijn, lichaam en geest een geheel vormen. Het boek zet je werkelijk in actie. Via QR-codes krijg je toegang tot filmpjes die beroeren, luisteroefeningen die rust brengen, een webinar over de toekomst en werkdocumenten waar je praktisch mee aan de slag kan.”

blog Waarom minder werken niet tot meer werkgeluk leidt.

Meer werkgeluk door minder te werken?

Is minder uren werken per week dé oplossing tot meer balans en vervulling in je leven?

We geloven het graag: minder werken zorgt voor meer werkgeluk! Ik lees de stelling alvast in heel wat artikels de laatste tijd. Er wordt me dan verteld dat 20 of 30 uur werken per week dé oplossing is om je beter te voelen in je job.

Hoe denk jij daarover?

Ik?

Ik twijfel. En ik vertel je waarom.

Als het scheef zit op je werk, dan zal minder werken niet zondermeer dé oplossing zijn.

Als loopbaanexpert ontmoet ik werknemers die zeer ongelukkig zijn in hun job.
Soms kiezen ze er dan voor om halftijds te gaan werken. Zoals Evelien die werkt bij een financiële instelling, of Heidi, die leerkracht is en hoopt om het op deze manier vol te houden. Maar ook Thijs en Tine, een verpleger en een begeleiderster van een leefgroep hopen op deze manier dat het water niet meer tot aan hun lippen zal komen te staan.

De hoop vervliegt al vlug: het water blijkt niet te zakken.

De reden?

Zowel Evelien, Heidi, Thijs en Ine tonen van nature arbeidszin, ze hebben een hoog werkethos én ze zijn erg sociaal betrokken.  Ook al zijn ze thuis, het werk en de collega’s blijven door hun hoofd spoken:

 • Tine vraagt zich af of haar collega’s nu niet de dupe zijn van haar keuze.
  Ze voelt zich schuldig als ze niet op het werk is.
 • Thijs vraagt zich af of zijn patiënten niet lijden onder zijn beslissing om minder te gaan werken. Als hij op het werk komt, merkt hij dat de informatie-uitwisseling met de collega’s over de patiënten niet vlot verloopt, soms met grove fouten als gevolg.
  Wat hem tonnen energie kostte en de aanleiding was om minder te gaan werken, lijkt door zijn afwezigheid nog te verergeren. Moet hij zich dan persoonlijk schuldig voelen? Zo voelt het voor hem wel aan.
 • Ook Evelien en Heidi ervaren dat ze tijdens de uren die ze niet op het werk doorbrengen, het werk toch niet kunnen loslaten. Het maalt door hun hoofd.
  Allebei zeggen ze zelfs meer stress te ervaren op de momenten dat ze niet fysiek op de werkplek zijn, dan wanneer ze er uiteindelijk wel zijn. Thuis voelen ze een constante innerlijke onrust: de werkperikelen blijven mentaal aanwezig. Hun lichaam is i continue staat van paraatheid: wat zal er weer mislopen eens ze op de werkvloer zijn? Ze ontwikkelen angst voor wat er mogelijk gaat komen … welk brandje zullen ze weer moeten blussen, welke taken zijn er blijven liggen, hoeveel mails zijn er extra binnengekomen die ze moeten doorworstelen, in welke mate is de werkdruk nog gestegen, waarom heeft de leidinggevende die knoop nu nog niet doorgehakt ….

 

 

Is minder werken dan nooit een goed idee?

Natuurlijk kan minder werken een goed idee zijn als dat een bewuste keuze is. In mijn ogen is het alleen niet dé oplossing als het scheef zit op je werk. Als het scheef zit op je werk dan zijn er vaak ook structurele aanpassingen nodig.

Meer werkgeluk zit ook in structurele aanpassingen:

 • Structurele aanpassingen bij jezelf

Het is niet makkelijk en het lukt vaak niet alleen, maar je kan echt wel leren om je werk los te laten als je er niet bent. In mijn boek Get A Grip, leg ik uit hoe je meer wendbaarheid en veerkracht kan opbouwen en hoe je zelf invloed hebt op de werking van je zenuwstelsel bij stress. Ook hulp zoeken bij een professional is een goede zaak. Blijf er niet mee zitten. Hoe vlugger je aan de slag gaat met deze technieken om je interne stemmetjes in te tomen, hoe beter.

Een gesprek voeren met de verantwoordelijke op je werk kan ook voor een doorbraak zorgen. Niet altijd, dat heb je gelijk in. Maar soms zeggen we al voorhand: ‘pfff, dat heeft geen zin.’ Of: ‘Ik kan dat niet.’ Of: ‘Mijn manager weet wat er moet er gebeuren, hij doet het alleen niet.’ In mijn vorige blog liet ik je zien dat het laatste niet altijd waar is. En uit de praktijk kan ik je vertellen dat cliënten die het gesprek toch aangaan vaak beterschap ervaren. Het is wel belangrijk dat je dat gesprek zeer goed voorbereid. Ook daar kan je je mee laten helpen. Wist je dat je om de zes jaar recht hebt op loopbaanbegeleiding? Dat het al kan vanaf 40 euro? VDAB subsidieert namelijk begeleiding door professionele loopbaancoaches. Als je meer info daarover wilt, geef ons dan een seintje: welkom@fulfil.be

Merk je bij jezelf dat je almaar vaker twijfelt of deze werkplek nog wel bij je past? Dan is het tijd om op zoek te gaan naar jouw circle of fulfilment. In de tweede stap van Get A Grip, hoe je je toekomstige loopbaan zelf in handen neemt, geef ik je concrete oefeningen om dat helemaal helder te krijgen. Ook tijdens een loopbaanbegeleiding nemen we daar uitgebreid de tijd voor.

 • Structurele aanpassingen in je werkomgeving

Werkvervulling is een gedeelde verantwoordelijkheid. Als er structureel iets fout zit in de organisatie en niets veranderd, dan heeft minder gaan werken niet altijd het gewenste effect voor jouw welzijn. Ook als je met jezelf aan de slag bent gegaan, en structurele aanpassingen bij jezelf hebt verwezenlijkt, kan het zijn dat het nog steeds niet voldoende blijkt. Dan is er een structurele aanpassing nodig in jouw werkomgeving. Dat kan door van werkomgeving te veranderen, dat kan ook doordat de werkomgeving zelf structureel verandert.

Gelukkig mogen we in almaar meer organisaties leidinggevenden ondersteunen om actief aan de slag te gaan met de vijf bouwstenen van jobfulfilment. Zo kunnen we mee bijdragen aan een klimaat waar meesterschap gestimuleerd worden, waar psychologische vrijheid en veiligheid meer wordt dan een lege uitdrukking, waar sociale betrokkenheid hoog in het vaandel staat en waar jij het gevoel hebt dat wat je doet zinvol is en betekenis heeft. Mijn boek Get A Grip is er ook voor de leidinggevende. Als leidinggevende krijg je zicht op wat de werknemer zelf kan doen om relevant te blijven in de job, én hoe jij dat kan faciliteren. Ook in een omgeving die continu verandert.

 

Wil jij aan de slag met jouw werkgeluk of met dat van je werknemer?

In mijn boek Get A Grip laat ik de verschillende stappen zien die leiden naar een betekenisvol leven en werk. Wil jij graag de hulp van een coach tijdens die ontdekkingstocht? Neem dan een kijkje op onze website, onze FulFillers helpen je graag: https://fulfil.be/ons-team/

Wil jij graag een lezing of een workshop organiseren in jouw organisatie over hoe meer grip te krijgen: https://howtogetagrip.be/opleidingen/

Contacteer ons: welkom@fulfil.be

 

Wie is Mira?

In mijn job als coach, loopbaanbegeleider en trainer word ik dagelijks geconfronteerd met mensen die vastlopen in hun professionele situatie. Ze kunnen de werkdruk niet meer aan, voelen zich onbegrepen en twijfelen aan het nut van wat ze doen. Ze zijn uitgeput na de zoveelste herstructurering en raken gedemotiveerd. En alsof dat nog niet genoeg is, maken ze zich zorgen over hun toekomst. Want een ding staat vast: ze zullen langer moeten werken in een werkomgeving die almaar meer gedigitaliseerd is, terwijl het water hen nu al aan de lippen staat. Ik bied graag een positieve kijk. Want je kunt zelf echt wel mee vormgeven aan een toekomst waarin je van betekenis bent, waarin je graag vertoeft en waarin je kunt floreren.

Zelf maakte ik mij enkele jaren geleden ook zorgen over mijn toekomst. Ook ik had het gevoel dat ik mijn plekje kwijt was. Als master in de toegepaste economie was ik in de financiële wereld gerold. Ik had daar graag gewerkt, ontzettend veel geleerd en vrienden voor het leven gemaakt. Maar op een bepaald moment was het op. Ik kwam in het ziekenhuis terecht met een longembolie en toen pas besefte ik dat ik niet meer terug kon. Ik wilde zelfstandige worden, dat wilde ik al lang. En het was nu of nooit.

Ik was op dat moment verantwoordelijk voor de interne mobiliteitsafdeling van een grote bank. Alle werknemers die niet meer meekonden met de snelheid van het bedrijf of van wie de job wegviel zonder onmiddellijk een nieuwe job te vinden, passeerden via onze dienst. Ik was er elke dag getuige van wat het met een mens doet als hij het gevoel heeft dat hij niet meer mee kan, geen kans meer krijgt of geen plek meer vindt binnen een bedrijf.

Ontdekken wat mensen precies drijft in hun keuzes, hun gedrag en hun leven, triggerde me. Ik wilde er meer over weten. Ik besliste om opnieuw te gaan studeren en meer inzichten te verwerven in de menselijke psyche, sociale (werk)relaties, motivatie en de link tussen werk en privé. Tijdens die studies bouwde ik mijn eigen zaak FulFil uit, waarmee ik nu medewerkers en organisaties help bij leiderschapsontwikkeling, loopbaanvragen en toekomstige HR-uitdagingen. We zijn nu heel wat jaren verder en ik ben twee diploma’s, een tiental accreditaties en veel praktijkervaringen rijker. Met plezier deel ik mijn verhaal en mijn kennis. Aan de hogeschool PXL in Hasselt doe ik dat als lector human resources en als docent in het postgraduaat (digital) learning architect. Als trainer-coach help ik mijn cliënten. Als spreker wil ik vooral inspireren. En met mijn boek wil ik nu ook aan jou tonen dat de toekomst een plek kan bieden aan iedereen en dat je die plek grotendeels zelf bepaalt.

in welke mate voed jij jouw leidinggevende op

Neen, ook jouw leidinggevende kan niet in jouw hoofd kijken!

‘In welke mate voed jij je leidinggevende op?’ Vind je dat een rare vraag? Of moet je nu stilletjes in jezelf gniffelend lachen? Of misschien word je wel boos van deze vraag en vind je ze ongepast.

Ik stel de vraag nochtans heel serieus.

Als werknemer heb je misschien de overtuiging dat je maar weinig invloed hebt op de manier van leidinggeven van je baas. Of dat die toch niet naar je luistert als je iets zegt. Een argument dat ik ook regelmatig te horen krijg: leidinggevenden horen uit zichzelf te weten hoe ze medewerkers moeten aansturen en motiveren zodat ze gelukkig zijn in hun job. Ze worden ervoor betaald en opgeleid, toch?

Jaren terug ontmoette ik een leidinggevende die haar zaakjes goed op rij had. Ik heb veel van haar geleerd: Hoe het kon, en hoe het nog beter kon.

Op haar eerste werkdag als onze nieuwe leidinggevende, stapte ze binnen met een rugzakje in de hand. Zo eentje van Kipling met een aapje eraan dat bij elke beweging enthousiast op een neer bengelde. Ik herinner me de kleur zelfs nog van het aapje: ‘lelijk roestbruin’. Ik kon er niet langs kijken. En dat was precies de bedoeling.

‘Ik ben jullie nieuwe leidinggevende, en zoals je ziet, ik heb mijn rugzakje bij. Ik heb namelijk al een hele rugzak aan ervaringen als leidinggevende. En als leidinggevende heb ik geleerd dat duidelijkheid belangrijk is. Daarom zit er iets heel belangrijk in dat rugzakje: mijn handleiding. Vanaf het moment dat jullie mijn handleiding kennen, gaan jullie merken dat alles vlotjes kan verlopen. Daarop nam ze een blad papier waar een aantal krijtlijnen opstonden over hoe zij in elkaar zat, wat haar sterktes waren, haar valkuilen, wat we mochten verwachten en wat niet, wat zij van ons verwachtte, enz.…

Nadat we de gebruiksaanwijzingen tot in detail aangehoord hadden, bleef ze extra stilstaan bij het aspect ‘aap’. Je weet wel, de aap, die hing te bengelen aan haar rugzakje van Kipling in die lelijke roestbruine tint.

Het aapje stond symbool voor ‘verantwoordelijkheden’. Iedereen heeft zijn ‘aap’. En je weet: ‘apen kunnen stinken’. Daarom is het belangrijk dat iedereen zijn eigen aap op zijn eigen schouder zet en daar houdt. De aap moet zitten bij de eigenaar.

Die van mij is felgeel en die hoort bij mij. Dat wil zeggen dat ik geen blauwe, rode of groene aap van een jullie op mijn schouder wil hebben. Enkel de gele. De anderen apen horen thuis bij jullie, liefst op de juiste schouder.

WOW, ik was werkelijk onder de indruk van deze nieuwe leidinggevende. Ikzelf keek altijd eerst de kat wat uit de boom. Maar deze? Neen hoor, die nam meteen direct haar plek in en verkondigde zonder meer haar manier van werken. Ik keek om mij heen en zag allerlei uitdrukkingen. Sommigen verbouwereerd, eveneens onder de indruk, net als ikzelf. Anderen vol afschuw. Persoonlijk hield ik wel van de duidelijkheid. En de metafoor vond ik geweldig.

De manier waarop, tja, ik zou het zelf anders doen in de toekomst. Maar het zette me wel aan het denken. Want ze had toch een punt? Duidelijkheid is belangrijk. Weten hoe je met elkaar kan omgaan om tot het beste resultaat te komen ook. Dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheden moet opnemen, ook daar kon ik mij volledig in vinden.

Maar wat er ontbrak in dit verhaal … waar was de rugzak waar wij onze aap aan mochten laten bengelen? Hoe zat het met mijn handleiding? En met de gebruiksaanwijzingen van mijn collega’s?

Tijdens een ontwikkelgericht gesprek trok ik dan toch mijn stoute schoenen aan en vroeg ik het haar. ‘Tja, antwoordde ze, zeg jij het mij maar. Waar is jouw rugzak, hoe ziet die eruit en wat zit erin?’ En toen gebeurde het: ik begon wat rond de pot te draaien, bracht totaal geen duidelijkheid en dacht meer luidop na dan dat ik tot een concreet antwoord kwam. Ik wist het niet. Ik wist eigenlijk niet hoe mijn rugzak en mijn handleiding eruitzagen. Ik kon wel altijd goed aangeven wanneer iets niet bij mij paste, of wanneer ik niet akkoord was. Maar heel duidelijk kunnen zeggen waar ik voor stond, wat ik waard was, wat mijn ambities waren, waar ik energie van kreeg, waarin ik uitblonk en waarbij ik nog ondersteuning nodig had, dat kon ik allemaal niet zo een-twee-drie vertellen. ‘Mira’, zei ze tegen me, ‘ga eerst op zoek naar jouw rugzak. Ga op zoek naar de kleur, de vorm, het gewicht, en vooral de inhoud. En als je dat voor jezelf duidelijk hebt, kom dan terug, en ik ben bereid om naar jou te luisteren.’

Ze had een punt … als leidinggevende kon ze niet in mijn hoofd kijken. Hoe zou ze het ook kunnen. Het lukte mezelf niet eens.

In mijn huidige job ontmoet ik veel leidinggevenden met goede intenties. Geloof me, zij hebben ook hun onzekerheden, net zoals jij. Tenslotte zijn ze ook medewerkers die deel uitmaken van een hiërarchie. Misschien laten ze hun onzekerheden in mindere mate zien op de werkvloer. Maar ze zijn er echt wel. En ze maken vaak de fout om toch in dat hoofd van jou proberen te kijken. Nog vaker doen ze dat vanuit de overtuigingen die in hun eigen hoofd zitten. Zo vertelde cliënt Kris me onlangs over zijn leidinggevende, die hem wou motiveren door een etentje aan te bieden met een van de managers van het bedrijf. De leidinggevende ging ervan uit dat Kris in de wolken zou zijn- zelf zou die dat namelijk heel erg op prijs stellen. Maar Kris zag dat helemaal niet zitten. Kris had slechte ervaringen met die etentjes: óf de manager vertelde alleen maar over zichzelf tijdens het eten, óf hij haalde de pieren uit zijn neus om te ontdekken waar het fout liep op de dienst. Wat Kris echt zou appreciëren: bij het thuiswerken niet meer hoeven te prikken en zijn werk écht zelf mogen regelen.

Oei, denk je nu misschien, maar ik weet, net zoals jij toen Mira, helemaal niet wat ik wil, wat ik nodig heb en laat staan wat ik zelf te bieden heb, of waar ik goed ben!

Nochtans, als jij je loopbaan in handen wilt nemen en wilt zorgen dat je relevant blijft in de arbeidsmarkt van de toekomst, dan is je handleiding uitschrijven én ze uitdragen dé boodschap.

Ga dus snel aan de slag en ontdek wat jouw circle of fulfilment is. En daarna?

Gelukkig kan jij daarna wel je leidinggevende wijzer maken door te vertellen wat voor jou het beste werkt. Een win-win situatie voor jullie beiden! Als je uitlegt op welke manier jij echt gemotiveerd raakt, zal je leidinggevende dat alleen maar toejuichen. Want die wil boven alles dat er optimaal gepresteerd wordt en dat jij je volle potentieel bereikt. Dus, laat dat opvoeden van je leidinggevende snel beginnen, jullie worden er samen beter van.

Wil jij aan de slag met jouw Circle of fulfilment?

In mijn boek Get A Grip laat ik de verschillende stappen zien die leiden naar een betekenisvol leven en werk. Wil jij graag de hulp van een coach tijdens die ontdekkingstocht? Neem dan een kijkje op onze website, onze FulFillers helpen je graag: https://fulfil.be/ons-team/

Wil jij graag een lezing of een workshop organiseren in jouw organisatie?

Contacteer ons: welkom@fulfil.be

Wie is Mira?

In mijn job als coach, loopbaanbegeleider en trainer word ik dagelijks geconfronteerd met mensen die vastlopen in hun professionele situatie. Ze kunnen de werkdruk niet meer aan, voelen zich onbegrepen en twijfelen aan het nut van wat ze doen. Ze zijn uitgeput na de zoveelste herstructurering en raken gedemotiveerd. En alsof dat nog niet genoeg is, maken ze zich zorgen over hun toekomst. Want een ding staat vast: ze zullen langer moeten werken in een werkomgeving die almaar meer gedigitaliseerd is, terwijl het water hen nu al aan de lippen staat. Ik bied graag een positieve kijk. Want je kunt zelf echt wel mee vormgeven aan een toekomst waarin je van betekenis bent, waarin je graag vertoeft en waarin je kunt floreren.

Zelf maakte ik mij enkele jaren geleden ook zorgen over mijn toekomst. Ook ik had het gevoel dat ik mijn plekje kwijt was. Als master in de toegepaste economie was ik in de financiële wereld gerold. Ik had daar graag gewerkt, ontzettend veel geleerd en vrienden voor het leven gemaakt. Maar op een bepaald moment was het op. Ik kwam in het ziekenhuis terecht met een longembolie en toen pas besefte ik dat ik niet meer terug kon. Ik wilde zelfstandige worden, dat wilde ik al lang. En het was nu of nooit.

Ik was op dat moment verantwoordelijk voor de interne mobiliteitsafdeling van een grote bank. Alle werknemers die niet meer meekonden met de snelheid van het bedrijf of van wie de job wegviel zonder onmiddellijk een nieuwe job te vinden, passeerden via onze dienst. Ik was er elke dag getuige van wat het met een mens doet als hij het gevoel heeft dat hij niet meer mee kan, geen kans meer krijgt of geen plek meer vindt binnen een bedrijf.

Ontdekken wat mensen precies drijft in hun keuzes, hun gedrag en hun leven, triggerde me. Ik wilde er meer over weten. Ik besliste om opnieuw te gaan studeren en meer inzichten te verwerven in de menselijke psyche, sociale (werk)relaties, motivatie en de link tussen werk en privé. Tijdens die studies bouwde ik mijn eigen zaak FulFil uit, waarmee ik nu medewerkers en organisaties help bij leiderschapsontwikkeling, loopbaanvragen en toekomstige hr-uitdagingen. We zijn nu heel wat jaren verder en ik ben twee diploma’s, een tiental accreditaties en veel praktijkervaringen rijker. Met plezier deel ik mijn verhaal en mijn kennis. Aan de hogeschool PXL in Hasselt doe ik dat als lector human resources en als docent in het postgraduaat (digital) learning architect. Als trainer-coach help ik mijn cliënten. Als spreker wil ik vooral inspireren. En met mijn boek wil ik nu ook aan jou tonen dat de toekomst een plek kan bieden aan iedereen en dat je die plek grotendeels zelf bepaalt.

 

online coaching

5 valkuilen bij online coachen en lesgeven

online coaching

Toen de corona maatregelen van start gingen, maakte ik meteen de klik.

Dat was niet moeilijk, omdat online coachen en lesgeven mij niet helemaal vreemd zijn.
De week voordat de Corona maatregelen van start gingen, gaf ik nog online les aan de PXL studenten keuzetraject human resources. Ik doe dat elk kwartaal, minimaal een keer. Op die manier maken ze kennis met deze vorm van plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Als toekomstig HR-professional moet je toch enigszins kunnen meepraten over de voor-en nadelen ervan.

Ook het online coachen en geven van webinars deed ik al langer. Cliënten én bedrijven stonden echt al wel open voor blended coaching en learning vóór de Corona-crisis.

Voor mij was de omschakeling dus niet zo groot. En mijn cliënten schakelden vlotjes mee. Zo’n 80% volgde mijn voorstel om de begeleidingen verder online te doen.

Aanvankelijk was ik dus heel enthousiast. Het online begeleiden viel goed mee, beter nog dan ik had ingeschat. Ik maak al eens gebruik van sensomotorische oefeningen, of oefeningen waarmee je gebruik maakt van de volledige ruimte. Dit soort oefeningen vanop afstand doen is geen optie. Maar ik was verrast over de hoeveelheid aan alternatieve oefeningen die je wel vanop een afstand kan toepassen en die evenzeer veel impact hebben. Als je maar voldoende creativiteit en lef aan de dag legt.

Ik was dan ook  erg in mijn nopjes in die begindagen. Maar na twee weken kwam ik mezelf tegen. Ik was op het einde van de dag uitgeput. Een vod. Best wel raar, want ik heb nog nooit zoveel tijd genomen om mij te ontspannen. Ik genoot stiekem ook wel van de corona-bubbel. Elke ochtend een half uur wandelen, ’s middags twee uur pauze, lezen en in het zonnetje zitten. Mijn werk, dat ik met veel passie doe, gewoon online kunnen verderzetten. In grote mate toch, want ook bij ons vielen heel wat opdrachten voor bedrijven en groepstrainingen weg. Maar toch, al bij al, viel het best mee. We ontwikkelden intussen al een nieuw platform waar we kennis en oefeningen op delen. We zijn druk in de weer met het ontwikkelen van nieuwe programma’s. En toch, ik voelde energieverlies.  

Er was dus iets niet in de haak. Was het dan angst voor wat Corona nog in petto had, dat mij moe maakte? Onzichtbare stress die zich in mijn lichaam opstapelde?  Schrik voor wat de toekomst zou brengen? Ik moest even op onderzoek bij mezelf.
In bracht in kaart wat ik precies deed, dacht en voelde. Op die manier kwam ik erachter dat er bij het online coachen en lesgeven enkele ferme adders onder het gras zitten.

Met een aantal van die adders kan ik aan de slag en dat wil ik alvast graag met jullie delen. Met andere energievreters zal ik het nog even moeten uitzingen. Eentje waar ik op dit moment nog niks aan kan doen, is de behoefte aan verbinding. Ik ben op het punt gekomen dat ik het échte contact, de fysieke nabijheid echt wel mis.  En hoe je het ook draait of keert, deze behoefte raakt niet volledig opgevuld door contact op afstand. Tegelijkertijd stelt het mij gerust. Deze periode sterkt mijn overtuiging dat technologie het nooit volledig zal overnemen van de mens.

Hieronder geef ik je alvast mijn vijf valkuilen:

 1. Roepen tegen je PC is niet nodig, het put je uit!

Wat blijkt? Ik begeleid mijn coachees niet, ik roep de hele tijd naar hen. Ik besefte het zelf niet. Tot mijn zoon er mij attent op maakte. Hij heeft een van onze afspraakruimtes, die we normaal verhuren, maar die nu leeg staan, ingepalmd om te studeren. De ruimte ligt langs mijn bureau. ‘Mama, ik hoor jou de hele tijd roepen! Kan je niet wat stiller praten?’ Ik neem mijn eigen gedrag onder de loep en neem een van mijn coachgesprekken (met toestemming uiteraard) op. En inderdaad, ik forceer continu mijn stem. Ik ben ook veel meer aan het woord dan normaal. Het is niet de bedoeling dat ikzelf zo veel aan het woord ben.

Do: Wees je bewust van hoe je je stem gebruikt.


Op aanraden van collega-ondernemer Mik Suetens van Vamiks, schakelde ik een geluidsbox aan en een snowball. Dit geeft een ander geluidseffect, waardoor ik minder de neiging heb om te roepen.

 1. We zijn in quarantaine, er is tijd genoeg!

Ik stel vast dat ik tijdens het online coachen en lesgeven mijn tempo behoorlijk opdrijf.
In plaats het proces te vertragen, lijk ik wel een sneltrein. Ok, ik overdrijf misschien. Maar toch. Tijdens onze vierjarige opleiding tot psychotherapeut en tijdens de coachopleidingen werd er steeds gehamerd op het belang van vertragen tijdens begeleidingen. De coachee moet de kans krijgen om in het proces te gaan, om te reflecteren. Het voelt vreemd om te vertragen terwijl je voor een computerscherm zit.

Do: Vertraag!


Het kan echt wel.

Tijdens een coaching waarbij je elkaar fysiek ontmoet, doe je tussendoor eens wat. Je staat op, je loopt naar de printer, je doet een oefening waarbij je allebei gaat rechtstaan, je gebruikt de ruimte, je haalt een koffie. En ook dat kan tijdens een online meeting. Toen ik tijdens een van de coachings zei dat ik een kop koffie ging halen, zei mijn coachee: ‘Wel dat is een goed idee, dat ga ik ook doen, en ik ga meteen ook even naar het toilet.’ Ik merk dat als ik vertraag, er een andere dynamiek ontstaat, het is meer ‘at ease’ en dat komt het proces ten goede.

Ook bij het lesgeven kan je vertragen. Zo gaf ik laatst een opdracht aan de studenten. Gedurende een half uur moesten ze zelf aan de slag, en nadien bespraken we de resultaten in groep. Je kan zelfs groepsopdrachten geven en elke groep apart laten samenwerken in break-out rooms.

Een andere manier om te vertragen, is het aantal online meetings die je host of waar je deel aan neemt, te beperken op één dag.  Ik spreid ze nu over meerdere dagen, zodat ik minder uren per dag effectief online ben. Dat komt niet alleen mij ten goede, maar ook mijn cliënten en studenten.

 1. Je bent geen tandarts!

Ik heb nooit begrepen hoe tandartsen hun werk zo goed volhouden. De hele dag focussen op zo een kleine ruimte! Dat moet toch enorm belastend zijn? Misschien kunnen zij ons in deze tijden enkele tips geven? Toen ik het opgenomen coachgesprek analyseerde, viel het me op hoe gefocust ik was. Niet alleen op de coachee, maar ook op het scherm. Hyperfocus bijna. Geconcentreerd blijven op de inhoud én staren naar één punt is geen aanrader om uren aan een stuk te doen.

Do: Ga offline na een online sessie en geef je ogen rust.

Ik plan nu niet alleen minder gesprekken in op een dag, ik laat er ook meer tijd tussen. Op die manier kan ik mijn ogen even rust geven. En met rust, bedoel ik rust! Geen verschuiving naar een ander scherm. Ik moet het toegeven, ik betrapte mezelf, typisch voor deze tijdsgeest, het schermpje van de smartphone, het is zo’n aanlokkelijk ding. Met hoeveel zou onze schermtijd gemiddeld gestegen zijn tijdens deze Corona maatregelen? Ik gok op twee-derde. Wat denken jullie? Ik schrok me een hoedje toen we hier onze schermtijd onder de loep namen. Geen wonder dat ik zo moe was. De hele dag mijn ogen gericht op een pc-scherm, en dan daarnaast ook nog eens op dat kleine schermpje. Dat kregen zelfs de wandelingen, de meditaties en de hartcoherente ademhalingen niet gecompenseerd.

Rust tussen de gesprekken door, is dus nu echte rust voor mijn ogen en voor mijn geest. Een 5 tot 15 minuten ontkoppelen.

 

 1. Help, ik heb geen wachtkamer!

Nog een reden waarom ik meer tijd tussenin plan, is het feit dat ik geen wachtkamer heb als ik digitaal ga. Jawel zal je zeggen, er is een digitale wachtkamer. Dat klopt. En toch vind ik het op een of andere manier niet respectvol dat een cliënt zou moeten wachten tot mijn hoofd verschijnt in de digitale gespreksruimte. Ik vind dat trouwens ook niet kunnen in mijn praktijk, leslokaal of workshops. Wat het verschil dan is? Wel, ik vind het veel moeilijker om alles binnen het voorziene tijdsbestek rond te krijgen én goed af te ronden bij een onlinegesprek. Het ligt wellicht aan mij en het vraagt wellicht ook oefening. Ik heb het in elk geval nog niet helemaal onder de knie en het geeft me stress. Ik maak me op dat moment al zorgen over mijn wachtende cliënt, die er mogelijks van uitgaat dat ik de afspraak vergeten ben, of dat er iets fout is gelopen met de verbinding.

DO: Denk op voorhand goed na over hoe jij denkt over een client te laten wachten in de digitale room. Je kan het alvast duidelijk communiceren naar je cliënt door bijvoorbeeld in de digitale uitnodiging mee te geven dat de cliënt eerst terechtkomt in een digitale wachtruimte. 

 1. Belastend voor rug-, nek en schouders

Sommige van mijn cliënten geven aan dat ze het spijtig vinden dat er geen afspraak meer kan doorgaan in de praktijk. Heel wat van hen werken nu volledig van thuis en kampen met dezelfde adders als die waar ik mee worstel. En daar komt er nog eentje bij, namelijk dat ze last hebben van rug, schouder en nekklachten van het vele zitten en staren naar het scherm. En daar was ik nu wel op voorbereid. Ik had me net voor de Corona crisis een bureau aangeschaft dat in hoogte verstelbaar is met een ergonomische bureaustoel. Ik werk dan ook altijd van thuis. Niet voor iedereen is deze investering prioriteit, zeker niet als de situatie tijdelijk is. Maar als je veel online meetings hebt, dan is het wel belangrijk om tussenin voldoende te bewegen.

DO: Sta elk half uur een paar minuutjes rechtop, of ijsbeer door de kamer.


Wij maakten alvast een filmpje met verschillende korte oefeningen die je aan je bureau kan doen. Neem dus zeker een kijkje op ons platform:
www.fulfilacademy.be

En na de corona?

Gaan we met zijn allen digitaal? Gaan we de files oplossen door meer plaats-en tijdsonafhankelijk te werken? Ik denk dat de meesten van ons een bank vooruit zijn op technologisch vlak. En ik denk dat we tegelijkertijd ook aanvoelen dat er een duidelijke begrenzing is. Ik ben blij dat ik die begrenzing ook gevoeld heb. Het geeft mij zekerheid. Net zoals de e-readers en de computers de boeken niet geheel hebben vervangen, zo zal het ook zijn met de technologie. We kunnen technologie nog veel meer integreren, en ik blijf grote voorstander. Maar ons vervangen? Zover zal het echt niet komen. We blijven tenslotte mensen, en wij als mens bepalen de grens. En die grens is zeer voelbaar. Als de nood aan verbinding, echte verbinding in het gedrang komt. Ik mis de energie en de fysieke aanwezigheid van mijn vrienden, kennissen en cliënten. Verbinden vanop afstand is een ding, maar er is toch niets zo krachtig als verbinding in het echt.

compliment

Waarom zou ik mijn medewerkers een compliment geven?

Ze worden toch betaald om hun job te doen!

'Ik begrijp niet waarom ik onze medewerkers elke dag een compliment zou moeten geven? Het strookt niet met wie ik ben. Ze worden betaald om correct te werken, dan moet ik toch niet extra met complimenten gaan smijten? En trouwens, denk je dat ik complimenten krijg van mijn bazen?’

Deze uitspraak van een manager is niet uit de lucht gegrepen. Misschien is het wel zo dat je er zelf ook zo over denkt? Het is een overtuiging die ik alvast vaak tegenkom in organisaties.

En eerlijk, ik begrijp de frustratie. Als je je elke dag zelf uit de naad werkt, de boel draaiende houdt, en misschien zelf ook weinig appreciatie krijgt voor hetgeen je doet, dan is het moeilijk om zelf met complimenten te strooien en je waardering expliciet te benoemen. Jij blijft ten slotte toch ook je werk correct doen?

Geef zelf eens wat meer schouderklopjes en kijk wat er gebeurt

Toch wil ik je eens vragen om in de weken die volgen wat meer schouderklopjes te geven. Ik ben ervan overtuigd dat het echt de moeite loont om je appreciatie uit te drukken. Zelfs als je medewerker iets gedaan heeft dat in jouw ogen maar heel erg normaal is omdat die ervoor betaald wordt. We hebben als mens nu eenmaal de behoefte om gezien te worden, om gewaardeerd te worden. Ook jij als manager. Ik hoop daarom ten volle dat deze blog ook gelezen wordt door enkele topmanagers. Want vaak stellen zij dat het hoger- en middenmanagement het beter moet doen. Alleen zie ik dat het middenmanagement vaak zelf in de koude blijft staan als het gaat over waardering krijgen. 

De pijn van het middenmanagement

Van het middenmanagement wordt nogal makkelijk verwacht dat zij de ‘buffer’ zijn. Het schild tussen de beslissingen van de top en de laag onder hen. En die verwachting is terecht. Alleen is dat geen vrijgeleide voor ‘de top’ om niet zelf zorgzaam om te gaan met dit hoger- en middenmanagement.  De druk op deze tussenlaag wordt enorm onderschat in organisaties. Deze laag heeft misschien nog wel het meest appreciatie nodig zodat zij deze bufferrol op een goede manier kunnen opnemen. Er wordt al te makkelijk vanuit gegaan dat de ‘bufferrol’ de keerzijde is die ze als manager maar moeten dragen, als een kruis dat hen uiteindelijk wel naar de verlossing zal leiden.

Klimaat maken begint bij jou als leider en rolmodel

Als je een klimaat wilt in jouw organisatie waar medewerkers hun taken vervullen met gedrevenheid en engagement, dan begin je best vandaag nog met oog te hebben voor het middenmanagement. Ga met hen om, zoals je wilt dat zij met hun mensen omgaan. In feite blijven we allemaal een beetje zoals kinderen. We pikken veel meer op van gedrag dat we zien, dan van de feedback die we krijgen over hoe we het beter moeten
doen. 

 

Cirkels

Allemaal goed en wel, hoor ik ‘de top’ nu al zeggen. Maar als ik zelf ondernemer ben, of als ik de persoon aan de top ben, wie gaat mij dan appreciatie geven?  Wel, zoals ik het ervaar, is het een cirkelbeweging. Als je top-down start met het geven van appreciatie en waardering, als je je betrokken toont en oprecht geïnteresseerd, als je ondersteuning biedt waar nodig, dan zal er een cirkelbeweging ontstaan. En jij aan de top zal evengoed waardering krijgen voor wat je doet van de mensen die voor jou werken. Simpel toch?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

 

Wil je meer weten over onze opleidingen?

Neem dan gerust contact met ons op.

maximale werkvoldoening

Hoe kan ook jij maximale werkvoldoening ervaren?

Workfulness? Dat is maximale werkvoldoening! Lees er meer over!

Er wordt veel gesproken over geluk en werkgeluk. Iedereen wil het, moet het hebben, en heeft er recht op. Dat is zo, toch? Het lijkt wel een beetje een obsessie te worden. En het wordt steeds meer voorgeschreven als hét medicament tegen werkstress, burn-out en bore-out.

In mijn ogen is geluk echter iets dat te oppervlakkig is. Het is vaak een gevoel dat van kortere duur is, iets dat je overvalt en waar je niet zozeer controle over hebt. Geluk is ook iets individueels. Niet iedereen wordt gelukkig van dezelfde dingen. Ik geloof dat je recht hebt op meer dan geluk. Ook op meer dan ‘in flow’ zijn. Daarom ging ik op zoek naar iets dat meer duurzaam is. Iets met een diepere betekenis. Iets waarbij je je goed voelt in je vel, in je leven en in je werk. En dat gedurende een lange tijd. Ook op momenten dat het soms moeilijker gaat en je bijvoorbeeld eens ongeluk hebt. Dat duurzame gevoel, dat maakt je sterker, veerkrachtiger. Het helpt om jezelf te blijven, in jezelf te blijven geloven, ook in die moeilijke momenten.

Ik spreek graag over workfulness. Dat is voor mij een diepgeworteld gevoel van contentement, een gevoel van FulFilment. Een gevoel van vervulling dat je ervaart wanneer je erop kan vertrouwen dat je met het ‘juiste’ bezig bent. Het hoeft daarom niet af te zijn, of perfect. Het kan goed zijn dat je nog moet schaven aan de vorm, de inhoud, of de manier van hoe je het in de wereld zet. Maar je weet dat je je stappen in de juiste richting aan het zetten bent. En dat geeft je vertrouwen.

Het is mijn droom dat alle mensen dat maximale gevoel van voldoening mogen ervaren. Ik geloof dat het de sleutel is om je volle potentieel waar te maken en te kunnen en durven uitblinken in die dingen die jij graag doet en die belangrijk voor je zijn. 

 Ik ging op zoek naar een concept dat dit ondersteunt en helpt waar te maken. Dat concept is de FulFil Journey, die uit vier bouwstenen bestaat: Purpose | Progress | Performance |futureProof

Het concept van de FulFil Journey heb ik vertaald naar de drie domeinen waar wij actief in zijn: Life, Work en Teams. In dit artikel licht ik de vertaling toe naar jou als werknemer. Misschien luister jij liever naar een podcast hierover of kijk je graag naar een filmpje waarin ik het uitleg. Beiden kunnen, je vindt de linken onderaan dit artikel terug.

Als lector bij Hogeschool PXL heb ik me verdiept in verschillende wetenschappelijke motivatietheorieën, gaande van de theorie van Pink, Herzberg, Locke, Maslow, e.a., tot de zelfdeterminatietheorie.  Ik heb het beste van deze theorieën samengebracht in een sterk geheel dat je leidt naar workfulness. Workfulness is de toestand waarin je je bevindt als je maximale werkvoldoening ervaart.

De eerste bouwsteen is Purpose. Deze staat voor de fase van ‘bijdragen tot, van betekenis zijn’.

Purpose gaat over betekenis, over de meerwaarde en het nut van de dingen die je doet. Purpose gaat over dat wat je wil nalaten. Het geeft je richting in je leven, het steunt op waarden die jij belangrijk vindt. Het gaat over hoe jij iets zinvol kan betekenen in deze maatschappij.

Ikzelf vond mijn purpose in 2015. Ik was intussen al 44 jaar. Ik lag in het ziekenhuis na een longembolie. Het was de eerste keer in mijn leven dat mijn naïeve overtuiging, dat ik toch wel makkelijk de gezegende leeftijd zou bereiken van 86 jaar, in twijfel werd getrokken.  Ik stelde mij ineens heel veel levensvragen. Het was ineens, in een klap,  nog voor ik het ziekenhuis verliet ,heel duidelijk dat ik de rest van mijn leven anders wou gaan invullen. Met meer betekenis, meer waarde, meer vervulling. Ik wist niet onmiddellijk heel concreet wat mijn purpose dan precies was. Maar ik voelde het wel. Het was een diep gevoel, een gevoel van vertrouwen hebben, vertrouwen geven, een verschil maken en echt bij te dragen. Ik ben op zoek gegaan naar mijn talenten, mijn behoeften, mijn waarden, mijn motivators, mijn vruchtbare bodem en mijn kring. Meer en meer begon ik richting te zien. Ik ging opnieuw studeren, mijn horizonten verkennen. Ik nam ontslag en werd zelfstandige, want dat past bij wie ik ben. Vandaag is mijn purpose heel duidelijk en dat werkt zo enorm bevrijdend!

Ik ontmoet heel wat mensen die mij zeggen dat ze niets van meerwaarde vinden in hun job. Dat hun werk niet zinvol is. Dat ze het gevoel hebben dat ze op geen enkele manier bijdragen aan iets betekenisvol. Je zou kunnen zeggen: ‘So what? Je wordt toch betaald op het einde van de maand. Wat is dan eigenlijk het probleem. Doe gewoon je werk en zet je verstand op nul.’ Dat werkt niet. Mensen willen kunnen bijdragen. Ze willen zichzelf ontplooien, ze willen zelfverwezenlijking bereiken en dat kunnen ze bereiken door ook iets bij te dragen aan een groter geheel.

In de eerste bouwsteen Purpose kijk je dus naar wat jouw leven en werk zinvol maakt.

 De tweede bouwsteen is Progress. Deze staat voor de fase van groei.

In de moderne westerse wereld streven heel wat mensen naar zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Om dat bereiken moeten we groeien.

Soms laten we het onszelf niet toe om te groeien. Door allerlei overtuigingen of een bepaalde mindset blokkeren we onszelf. Soms laten anderen het ons niet toe, of zitten we niet in de juiste context om te kunnen groeien. Om te groeien hebben we een vruchtbare bodem nodig. Het belangrijk om de bodem die jij nodig hebt te kennen.

De juiste mate van autonomie, verbinding en vertrouwen stimuleren je groei. In deze bouwsteen kijken we naar welke autonomie jij nodig hebt. Kan en durf jij initiatief te nemen, krijg je de verantwoordelijkheid die bij jou past en die je aankan? Voel jij je welkom en durf je te ondernemen vanuit wie jij bent? We kijken ook naar jouw kring. Krijg je voldoende vertrouwen? Heb je voldoende steun van jouw omgeving?

Naast autonomie en verbinding is ook het gevoel van meesterschap van belang. Ken jij jouw fulfilling talenten en competenties en je fulfilling drives? Zet je ze op de juiste manier in?

En ‘last, but not least’, hoe is jouw eigen mindset? Wil en durf jij echt groeien, wetende dat dat gaat met vallen en opstaan? Dat brengt mij bij de derde bouwsteen.

De derde bouwsteen is Performance. Deze bouwsteen gaat over doelen.

Als mens heb je een doel nodig in je leven. Een doel hebben motiveert.

Bij de eerste bouwsteen vertelde ik al over ‘Purpose’.  Dat is je hoogste doel: ‘Wat doe ik hier? Waarom ben ik hier?; Wat wil ik nalaten? ‘Deze richtingwijzer is de basis van het bereiken van maximale leef-en werkvoldoening. Maar het is niet voldoende. Je wil jouw purpose ten slotte toch ook daadwerkelijk in de wereld gaan zetten?

Je zet niks in de wereld als je enkel dat hoogste doel hebt en dan niets onderneemt. We hebben dus doelen nodig. Doelen in ons dagelijks leven. In deze bouwsteen ga je kijken welke concrete acties je onderneemt die je korter brengen bij jouw purpose. Brengen jouw dagdagelijkse activiteiten je effectief korter bij of leiden ze je eerder weg van je ultieme doel? Ook de manier waarop je dat doet is van belang. Zet jij jouw fulfilling talenten en drives op een bewuste manier in?  En met welke mindset doe je dat? Gebruik je de trap of de ladder? Wil je daar meer over weten, dat kan binnenkort het Webinar: Met de trap of de ladder naar jouw doel!

 In de derde bouwsteen gaat het dus over Performance: doe je de juiste dingen en doe je ze op de juiste manier?

De laatste bouwsteen is futureProof. Deze bouwsteen gaat over onderhouden en de toekomst.

Eenmaal je purpose duidelijk is, je zicht hebt op jouw fulfilling talents & drives, je weet welke stappen je moet zetten om je doelen te bereiken, kan je zeggen: ‘En nu is het denkwerk af!’

Zo werkt het niet. En eigenlijk weten we dat allemaal wel. Ons concept is een circulaire.

We leven namelijk in een wereld van continue verandering. Dat beangstigt velen van ons. Maar eigenlijk veranderen we zelf ook continu. Vaak zonder we het beseffen. En dat is goed, want dat besef kan ons net helpen om te gaan met externe veranderingen.

In deze laatste bouwsteen kijken we naar hoe je in een veranderende wereld en in je veranderende zelf toch nog stabiliteit vindt. Hoe kan je ervoor zorgen dat je relevant blijft in die wereld en vooral ook nog jezelf.

De vier bouwstenen zijn circulair

De vier bouwstenen zijn circulair. Dat wil enerzijds zeggen dat je verhaal nooit af is, net omwille van de vierde bouwsteen. Het wil ook zeggen dat om workfulness te bereiken je niet persé moet beginnen met de eerste bouwsteen. Voor mezelf werkte dat bijvoorbeeld niet. Ik moest eerst nog heel wat andere dingen over mezelf ontdekken vooraleer ik klaar was om te kijken naar een diepere betekenis. De bouwstenen kunnen dus in een andere volgorde doorlopen worden.

Kijken, horen, zien:

Je las net ons artikel over Workfulness. Wil jij graag ons artikel delen met iemand die nu net auditiever of visueler is ingesteld? Wij maakten ook een podcast

en een video opname.

Wil jij aan de slag met een van onze bouwstenen of wil je de hele journey doorlopen?

Dat kan vandaag al in onze coachings en loopbaancoachings. Voor bedrijven organiseren we trajecten in-company en binnenkort kan je je medewerkers ook inschrijven in een traject in open aanbod.  Volg zeker ook onze online academy. We ontwikkelen modules die je online kan volgen, én we bieden heel regelmatig gratis webinars aan over interessante topics als ‘Work-in-life-fulness’ (over een full work-in-life balance), ‘Met de trap of de ladder naar jouw doel!’, ‘Hoe blijf jij futurefit?’. Blijf ons dus zeker volgen!

 

Contacteer ons via: welkom@fulfil

ook jij hebt een switchknop

Ook jij hebt een switchknop!

Ook jij hebt een switchknop! 

Heel wat mensen geven aan dat ze stress van het werk mee naar huis nemen. En ook het  omgekeerde is ongetwijfeld het geval. Werk en privé, er is een onmiskenbare wisselwerking. Kreeg jij ook ingelepeld dat je de knop moet omdraaien? Geen privé op je werk, en geen werk in je privé? Ik alleszins wel. En ik zie vandaag nog heel veel mensen zich krampachtig vasthouden aan dit principe. De meeste mensen slagen er echter niet in om werk versus privé zo strikt te scheiden. En eerlijk? Het is ook niet meer van deze tijd. Gedeelde werkplekken, thuiswerken en glijdende uren maken dat werk- en privétijd lustig door elkaar lopen en helemaal verweven zijn. En dat is best ok. Dat wil echter niet zeggen dat we de stress die we oplopen tijdens de dag, of dat nu privé- of werkgerelateerd is, met ons moeten meeslepen. Daar is een switchknop toch wel heel handig, denk je niet?

Wij gingen op zoek naar enkele tips om de knop te vinden die je helpt om de stress even op hold te zetten als je overschakelt naar een nieuwe activiteit.

#tip 1 | Plan een mini-overgang in als je van rol wil veranderen.

Als ik thuis aan het werk ben (dat is heel vaak dus), dan kan ik heel erg ‘in’ mijn werk zitten. Als ik dan een blok van twee uur voorzie waarin ik wil eten met mijn familie, en waarin ik aandacht wil geven aan mijn man en kinderen, dan wil ik dat bewust doen. Zij hebben er geen boodschap aan als ik in mijn stress blijf hangen en mentaal allesbehalve aanwezig te zijn.  Neen, ik wil dan toch echt even uit de werkmodus en in mijn mama/partner-rol kruipen.

En dat geldt ook omgekeerd. Mijn coachee van die avond heeft ook geen boodschap aan mijn opgelopen stress door een meningsverschil tussen mijn zoon en mezelf. Ook daar maak ik opnieuw een bewuste switch, van de thuis naar de werkmodus.

Ik weet het, het klinkt makkelijker dan het is. En toch ook weer niet. Het heeft alles te maken met bewust zijn. Je kan je brein echt wel resetten. Wat bij mij helpt is om echt heel bewust te veranderen van rol. Dat wil zeggen dat ik even tijd maak. Ik doe even iets actief.
Ik werk beneden en ik zou gewoon de trap op naar boven kunnen gaan. Ik doe dat bewust niet. Ik loop langs de achterdeur naar buiten en ik ga langs de voorkant van het huis weer naar binnen. Soms maak ik klein ommetje, en als ik weet dat de knop een extra rukje nodig heeft doe ik ook nog een ademhalingsoefening. Daarbij zeg ik tegen mezelf: ‘Dag werk, ik ben nu op weg naar huis, en kom straks terug. Ik ben nu even niet bereikbaar en ik wil er zijn voor mijn gezin en voor mezelf.’ Dit werkt voor mij. Doe ik dit altijd? Ik maak altijd het ommetje. De rest hangt ervan af in welke mate het nodig is.

Ga de volgende dagen eens op zoek wat voor jou werkt. Wij geven je alvast enkele suggesties:

 • Zet je lievelingsdeuntje op,
 • Maak een wandeling,
 • Breng je gedachten bewust tot rust en doe een mindfulness oefening,
 • Tel van 60 naar nul en tik daarbij afwisselend met je linkerhand op je rechterarm en omgekeerd,
 • Doe een ademhalingsoefening,
 • Spring 3 min touwtje,
 • Herhaal gedurende 3 minuten een mantra,
 • Kies een foto die je in de andere mindset brengt, en kijk hier gedurende enkele minuten bewust naar terwijl je langzaam in en uitademt.

Wat je ook kiest, het zijn deze bewuste mini-overgangen die je in staat stellen je mindset van de ene rol naar de andere te brengen.

#tip 2 | Neem deel aan onze digital balance Challenge

De voorbije zeven weken gaven we elke week een kleine tip die helpt om te deconnecteren van digitale prikkels en te connecteren met sociale verbinding in levende lijve.

Een voor een zijn het eenvoudige tips. Zo eenvoudig, dat ze op het eerste zicht wel wat onbenullig kunnen lijken. En toch zijn ze het niet. Integendeel, je zal versteld staan hoeveel moeite het je zal kosten om ze daadwerkelijk toe te passen. En je zal nog meer versteld staan welke weldaad ze veroorzaken als je ze toepast. Het zijn gewoontes die ervoor zorgen dat we niet meer bewust schakelen van de ene rol naar de andere. Alles vloeit in elkaar over, zonder dat we er erg in hebben en dat zorgt uiteindelijk voor overbelasting. Het zijn sluipende energievreters. Doorbreek deze patronen!

 

Zoals bijvoorbeeld Valerie. Zij heeft nog maar de deur van het kantoor achter zich dichtgetrokken, of ze heeft haar smartphone al in de hand om naar huis te bellen. Met de gsm tussen oor en schouder, zoekt ze in haar handtas naar haar sleutels. Ze foetert omdat ze deze niet direct vindt en omdat dochterlief nog niet heeft opgenomen. Ze pauzeert even, en belt opnieuw, nog steeds met de gsm tussen oor en schouder doet ze de auto open en stapt ze in. Elke dag opnieuw belt ze na het werk steevast naar huis om te checken of haar dochter al aan haar huiswerk begonnen is, of manlief eraan gedacht heeft om kip mee te brengen of de hond al uitgelaten is, of de poetsvrouw de strijkmand niet vergeten is, … Dan belt ze ook nog vlug naar haar collega over die taak die morgen echt wel af moet zijn. Tegen dat Valerie thuis is, is ze meestal zo opgejaagd dat er niet veel nodig is om de boel te laten ontploffen. Herkenbaar?

 

Sinds Valerie onze tip toepast, en haar gsm op vliegtuigmodus zet tijdens de autorit naar huis zodat ze gewoon op de weg kan focussen is ze veel meer relaxed als ze thuiskomt. Soms is de hond nog niet uitgelaten, en soms heeft dochterlief haar huiswerk nog niet af. Maar dat was ook het geval toen Valerie wel nog naar huis belde. Alleen kan ze nu meer relaxed reageren en heeft ze alvast even tijd voor zichzelf genomen gedurende het ritje naar huis om bewust van rol te veranderen.

 

#tip 3 | Praat over je werkstress met iemand buiten je gezin en praat over privéstress met iemand buiten je werk.

 Je werkfrustraties uiten bij je familie leidt vaak tot nog meer frustraties. Zij kennen je werksituatie en de context niet en vaak hebben ze de neiging om je te sussen, of om je een advies te geven waarvan je ogen helemaal gaan draaien. ‘Niemand begrijpt me’, denk je dan. Maar het is wel veel gevraagd van je familie om zich in te leven in een situatie die voor hen geheel vreemd is. Zoek een collega bij wie je terecht kan, of een vriend(in) die in een gelijkaardige situatie zit. Zeg ook dat je gewoon even nood hebt om te ventileren en dat je geen oplossingen van elkaar verwacht.

Hetzelfde geldt als je praat over stress die je privé oploopt. Niet iedereen op je werk is bereid om jouw klankbord te zijn. Zoek een vriend(in) met wie je goed kan praten over wat je dwars zit. Zorg dat het iemand is die je vertrouwt en  spreek met elkaar af dat je bij elkaar terecht kan als het nodig is.

Conclusie:

Ook jij hebt een switchknop! Ga ernaar op zoek. Wie zoekt, die vindt!

Na onze digitale challenge lanceren we binnenkort een vierdelig webinar over work-in-life fulness. Blijf ons volgen en geniet van meer balans in je leven en je werk.

Wil je intussen al aan de slag met een van onze fulfillers tijdens een coaching, een loopbaancoaching of een workshop rond stressoptimalisatie of een opleiding omgaan met werkstress in jouw organisatie.

Contacteer ons of zoek een coach in jouw buurt.

leef wordt fulfil

LEEF wordt FulFil!

leef wordt fulfil

LEEF wordt FulFil!

Vanaf deze week zullen de activiteiten van LEEF verder vorm krijgen onder de naam FulFil. In deze blog vertel ik je graag waarom en wat je dan extra mag verwachten van ons.

Hoe LEEF ontstaan is.

Vooraleer te vertellen waarom het nodig is om na drie jaar ‘LEEF’ te rebranden, neem ik je even mee naar het ontstaan van LEEF in 2015. Dat was het jaar dat ik in het ziekenhuis belandde met een longembolie. Daar, in het ziekenhuis, besloot ik om zelfstandige te worden, om opnieuw te gaan studeren en om een eigen coachpraktijk uit te bouwen. Ik ben nochtans niet iemand die over een nacht ijs gaat. Ik speelde al langer met de idee om zelfstandige te worden en was  al jaren op zoek naar ‘het gat in de markt’. Zodra ik dat gevonden had, zou ik me helemaal gooien.  Helaas, het gat in de markt heb ik nooit gevonden.

En toch ben ik gesprongen. Die beslissing gebeurde heel spontaan, daar in het ziekenhuis. Het besef van de eindigheid van mijn leven kwam als een mokerslag binnen. Ik besefte ineens glashelder dat ik mijn kans ‘NU’ moest grijpen. En dat ik die kans gewoon zelf moest creëren. Ook al was er geen gat in de markt, ook al hadden we net een lening afgesloten. Ik voelde een ongekende drang naar meer autonomie, meer creëren, meer kennis opdoen en delen, meer mensen helpen. Ik voelde een schreeuwende nood om te kunnen doen wat ik graag deed, wat  ik goed kon, wat  mij energie gaf. Ik wou mijn leven verrijken.

De naam LEEF paste op moment helemaal bij de praktijk die ik zou opstarten. Het was immers letterlijk mijn leven dat mij alles zo duidelijk had gemaakt. Het was mijn leven dat ik helemaal overhoop gooide, en het was het leven van anderen dat ik ook mooier wou helpen maken.  LEEF was dus geboren.

Wat doe jij nu eigenlijk?

LEEF groeide de volgende drie jaar gestaag en vooral heel organisch. Door enkel die zaken te doen ik echt leuk vond, durfde ik ook veel meer. Het was alsof ik de doos van Pandora had opengetrokken. Maar in plaats van lelijke dingen, kwamen er hele mooie zaken uit. Ik voelde  een ongekende drive, een enorme creatiedrang, een onstilbare honger naar kennis. Ik werkte en studeerde ontelbare uren. En het voelde fantastisch. Het gevolg was dat mijn praktijk goed groeide, maar ook dat ik heel veel verschillende dingen deed.

Als mensen mij vroegen: ‘Wat doe jij nu eigenlijk?’ Dan vond ik dat heel moeilijk om te vertellen. Ik voelde wel heel erg sterk wat ik deed, en wat ik wou betekenen, maar ik slaagde er niet in om dat eenduidig en bondig te verwoorden. Het was zo een sterk gevoel dat alle woorden tekort leken te schieten.

Kennis consolideren

Bovendien was mijn praktijk en ervaring intussen uitgebouwd tot veel meer dan enkel LEEFcoaching.

Omdat ik expertise heel belangrijk vind, volgde ik tijdens de uitbouw van mijn praktijk  ook nog een bacheloropleiding ‘Gezinswetenschappen’ en een vierjarig postgraduaat ‘Psychotherapie’. Met mijn economische achtergrond en jarenlange ervaring bij KBC als leidinggevende in verschillende HR-diensten,  had ik al veel kennis over de organisatiekant van een bedrijf. Als ik als zelfstandige een verschil wou maken in mensen hun leven, dan wou ik mij vooral ook verder specialiseren in  pure menselijke relaties en drijfveren. De voorbije  3 à 4 jaar bouwde ik dus immens veel kennis en ervaring op. Ik volgde in totaal 16 opleidingen. Al die kennis en ervaring wou ik consolideren.

 

Klaar voor de volgende stap!

Het zal intussen duidelijk zijn dat LEEF totaal niet meer de lading dekt.  Mensen connecteren LEEF  heel makkelijk aan een ‘life’-gedeelte. Maar LEEF heeft intussen zoveel meer te bieden dan enkel lifecoaching. En dat wil ik in een duidelijk verhaal naar buiten brengen, op een professionele en onderbouwde manier.

Ik heb mij daarom omringd met de beste mensen in hun vakgebied. Zoals bijvoorbeeld Katlijn Voordeckers. Ik ken Katlijn van tijdens mijn universitaire studies, wij zaten samen in de klas. Ik wist welke kwaliteit zij te bieden had. Met haar bedrijf Opmerkelijk wist ik dat ze mij de nodige structuur kon bieden, vanuit een positief kritische en strategische invalshoek. Al tijdens de tweede sessie viel de beslissing om van naam te veranderen. Katlijn kon het juiste woord plakken op dat sterke gevoel dat ik had en waar ik uitdrukking aan wou geven. Een gevoel dat sterker is dan een missie. Het is een levensdoel, een purpose! Het is sterker dan LEEF. Het is voluit durven leven, ambities durven najagen en benoemen, durven gaan voor je doelen vanuit wie jij echt bent. Het gaat over het lef hebben om je nek durven uit te steken en te excelleren met een vervuld gevoel: To FulFil with FulFilment.

En zo werd LEEF … FulFIL!

 FulFil brengt twee werelden samen.

FulFil heeft een dubbele betekenis, en dat maakt het net zo krachtig. Het brengt de twee elementen die nodig zijn om te kunnen, mogen en durven excelleren met een gevoel van vervulling heel mooi samen. Enerzijds moet je je doelen waarmaken en vervullen. Dat is een pittig en harder kantje aan FulFil. En daarnaast is het van het grootste belang dat je dat kan doen vanuit vervulling. Dat gaat voor mij nog een hele stap verder dan ‘in flow zijn’. Het gaat over je hele identiteit die je actief in de wereld zet vanuit acceptatie en groei, waarbij je de context zoekt waarin je van betekenis kan zijn, waarbij je doelen kan realiseren en  kan uitblinken in datgene dat jou ultieme voldoening geeft.

 

Wat kan je verwachten van FulFil?

  • FulFil is een loopbaan-, coach en trainingsbureau dat ook HR-advies geeft,
  • FulFil werkt met een team van FulFillers, dat zijn oplossingsgerichte coaches en trainers die vanuit een progressie- en talentversterkende aanpak werken en expertise hebben opgebouwd in de domeinen Life, Work en Teams,
  • FulFil helpt individuen om leef- en werkgerelateerde uitdagingen aan te gaan en te overwinnen vanuit hun eigen identiteit en unieke FulFilling-drives ,
  • FulFil helpt organisaties om medewerkers te laten excelleren met een vervuld gevoel.

Waar staat de FulFil Journey voor?

FulFil is actief in drie levensdomeinen: Life, Work en Team. In elk domein kijken wij vanuit vier invalshoeken hoe jij je unieke zelf kan vinden, kan versterken, kan waarmaken en klaar kan maken voor de toekomst. Soms is het niet nodig om de volledige invalshoeken uit te werken. Dan gaan we dieper in op één luik ervan. In andere gevallen doorlopen we het volledige proces van vier stappen die leiden naar Life- en Workfulness, de toestand van waaruit je kan, mag en durft te excelleren met een vervuld gevoel.

De FulFil Journey wordt telkens vanuit het specifieke levensdomein vertaald op maat van wat jij als klant nodig hebt. 

Wil jouw organisatie graag beroep doen op FulFil voor businesscoaching, outplacement, een training op het vlak van Purpose, Progress, Performance of Futureskills? Of wens je HR-advies over hoe ook jouw organisatie medewerkers kan ondersteunen om te mogen, kunnen en durven excelleren met een vervuld gevoel? 

Wij ontmoeten je graag voor een vrijblijvend intakegesprek: welkom@fulfil.be

Wil je ons verhaal graag beluisteren in een podcast of wil je onze nieuwsuitzending bekijken? 

 

Wil jij graag loopbaancoaching volgen bij een van de FulFiller Loopbaancoaches?

Neem dan gerust contact met ons op.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn