Coaching en opleiding

Basisopleiding
verbindend
coachen

Basis opleiding tot verbindend coach

Om de uitdagingen van deze snelveranderende, complexe en overprikkelende wereld het hoofd te bieden is er steeds meer nood aan adequate hulp in de vorm van coaching, dit zowel in de privésfeer als op het werk. 

Coachen is dan ook een van de vaardigheden die aan belang zullen winnen, net zoals levenslang leren en zelfontwikkeling. We stellen vast dat heel wat mensen grip verliezen en de uitdagingen het hoofd proberen te bieden vanuit het rationele en cognitieve, waar ze dan uiteindelijk toch in vast lopen.

In deze basis opleiding tot coach leer je coach- en communicatiewerkvormen die je kan gebruiken als startend coach, leidinggevende, HR medewerker.

Op die manier heb je op het einde van de basisopleiding al een adequaat rugzak waaruit je kan putten om je coachee of medewerker op maat te kunnen begeleiden. 

Na het volgen van deze basisopleiding kan je doorstromen om je verder te specialiseren tot:

 • natuur – en wandelcoach
 • loopbaancoach

De basisopleiding verbindend coachen is een 4-daagse opleiding 

De opleiding richt zich naar:

 • beginnende coaches,
  • die zich de basiscoachprincipes willen eigen maken,
  • die onmiddellijk aan de slag willen met inzetbare methodieken,
  • die op een verbindende manier willen werken
 • leidinggevenden die coachend en verbindend leiderschap willen inzetten op de werkvloer
 • HR-medewerkers die hun basiscoach skills willen verstevigen 
 • Medewerkers die ook een coachende rol vervullen in hun job en zich hierin willen versterken om dat op een verbindende manier te doen. 

De trainers:

 • Rudi Thoelen: ICF coach – PCC
 • Mira Huypens: ECP integratief psychotherapeut 
 • Beiden brengen het beste van beide werelden samen in deze integratieve coachopleiding 

De opleiding bestaat uit 32 contacturen.

Algemene inhoud

Inhoud van de basiscursus

Algemeen

 • Je ontwikkelt talentversterkende en verbindende coachingskills,
 • In deze opleiding leer je de competenties aan zoals voorgeschreven volgens ICF standaard,
 • Je leert gangbare coachmethodieken,
 • Je leert correcte coachvragen te stellen,
 • Je ontwikkelt non-verbale, lichaamsgerichte coachtechnieken,
 • Je ontwikkelt dynamische coachtechnieken waarmee je gebruik maakt van de ruimte,
 • Je weet hoe je een  coachgesprek structureert,
 • Je krijgt inzicht in hoe je een coachtraject opbouwt,
 • Je zal aan de slag gaan met je persoonlijke ontwikkeling als coach, waarbij zelfkennis en zelfreflectie centraal staan,
 • Je krijgt inzicht in het werken met patronen (onbewuste)  en gewoontes,
 • Je leert hoe je de hulpvraag scherp kan stellen,
 • Je leert te werken met doelen, 
 • Je gaat oefenen op het ‘denken, voelen, doen’ model in verschillende oefeningen.

 

In deze 4-daagse basisopleiding tot verbindend coach leer je alle basisvaardigheden om een professioneel integratief coach te worden.

De opleiding is gebaseerd op de competenties van ICF  – International coach federation.

Tijdens de opleiding leer je dankzij de verscheidene werkvormen en praktische trainingssessies de meest noodzakelijke basiscoachtechnieken en methodieken te gebruiken. 

Na de opleiding heb je genoeg bagage om:

 • als beginnend coach aan de slag te gaan
 • als HR medewerker coachtechnieken in te zetten in je gesprekken met medewerkers
 • als leidinggevende een verbindend gesprek met je medewerkers aan te gaan

Deze opleiding is een uitstekende vooropleiding naar andere meer specifieke coachopleidingen zoals natuurcoach, loopbaancoach enz,…-

Specifieke inhoud

Verbindend coachen

 • In wat verschilt coachen van andere vormen van begeleiding?
 • Wat is jouw rol als coach?
 • Hoe bouw je een coachgesprek op?
 • Hoe maak je verbinding en waarom is verbinding cruciaal in een coaching? Hoe installeer je veiligheid en hoe bouw je een evenwaardige relatie op met duidelijke verwachtingen en afspraken? 
 • Richting geven aan een coachproces en hoe ben je tegelijkertijd vooral facilitator? 
 • Faciliteren in een ontwikkelproces, wat betekent dat?
 • Wat is verbindend coachen? In welke mate mag je soms confronterend zijn, en hoe pak je dat dan aan?
 • Hoe kan je als coach talentversterkend en ontwikkelgericht coachen zodat de coachee ook verantwoordelijkheid pakt voor de veranderingen die die nodig heeft? 

Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen ontdekken en aanvoelen hoe je met behulp van verbindende en waarderend vraagstelling en houding kan komen tot een positieve dynamiek die talentversterkend aanzet tot groei en ontwikkeling.

 

Verbindende basis communicatie competenties 

 • Een effectief communicatiemodel
  • Communicatie 
  • Actief luisteren, spreken en zwijgen 
  • Krachtige vraagstelling 
  • Werken met stiltes, onderbrekingen 
  • Leading and pacing 
  • Matching en mismatching 
  • Rapport maken – verbinden
  • Confronteren vanuit verbinding 
  • Chunken 
  • Samenvatten, doorvragen, herformuleren en herkaderen 
  • Analoge en digitale communicatie 
  • non verbale interventies
  • Zintuigen gebruiken en signalen (h)erkennen en benoemen

Aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen leren verbindend te communiceren door de principes van effectieve communicatie toe te passen en te observeren. 

Ik als coach

 • Wie ben ik als coach en waarom volg ik deze opleiding 
 • Wat zijn mijn sterktes, en hoe zet ik die in als coach
 • Welke zijn de valkuilen van een coach en hoe ga ik daarmee om?
  • overdrachten, projecties 
 • Wat zijn mijn valkuilen?
 • POP maken – zelfreflectie – je eigen ontwikkeltraject met portfolio – coachingverslag – reflectieverslag 

Opbouw van een coachtraject en een goed intakegesprek voeren?

De opbouw van een coachsessie 

 • Voorgesprek 
 • Intakegesprek 
 • Afspraken maken
 • Coachvraag: het belang van een grondige intake en het stellen van doelen 
 • Huidige en gewenste situatie 
 • Gewenste situatie visualiseren (doen,denken,voelen) 
 • Doel stellen volgens SMART 
 • Coachproces 
 • Hindernissen en hulpbronnen 
 • Afronden en evaluatie 

 Inoefenen van het intakegesprek

Het outcomemodel  toepassen in verschillende werkvormen

Krachtige en actieve werkvormen en modellen integreren in je coachproces

Dynamische coachtechnieken  gebaseerd op de polyvagaaltheorie, waarderende technieken, positieve psychologie, ACT, oplossingsgericht coachen, psycho-sensorische technieken leren toepassen.

 • Leren werken met denken, voelen en doen (interne toestand, interne processen, extern gedrag), 
 • Creatieve technieken toepassen door gebruik te maken van de ruimte om zo het sensorische effect te verhogen
 • Aan de slag met modellen als: 
 • Logische niveau’s 
 • Outcome 
 • ACT
 • Kernkwadranten 
 • Waarden 
 • Cirkel van invloed
 • Dubbele doelboekhouding
hartcoherentie
Rudi Thoelen

 

Als coach is Rudi actief als perfectionisme coach, hartcoherentiecoach, natuurcoach, stresscoach, performancecoach en loopbaancoach. 

Als trainer geeft hij workshops en trainingen aan bedrijven en particulieren rond veerkracht, stress, leadership, team, werkgeluk, motivatie, optimal performance, focus en flow en hartcoherentie. 

Rudi geeft enkele opleidingen per jaar in de FulFil Studio: de opleiding basiscoaching, natuurcoach opleiding , de opleiding tot yogadocent, hartcoherentie aan defensie en brandweer.

Als coach gebruikt Rudi technieken uit  ACT,  Hartcoherentie, NLP, OCP, Integrale coaching (ICF), visualisatie, mindfulness en yoga. 

Rudi is lid van het powerteam binnen Nerva, hartcoherentie – Politie, defensie en brandweer. Lid van ICF als PCC coach en E-Ryt 200 yogadocent. 

Mira Huypens

 

Mira is actief als hartcoherentiecoach, stresscoach, loopbaancoach en psychotherapeut en specialiseerde zich in talentversterkend en lichaamsgericht coachen. 

Als trainer geeft zij workshops en trainingen aan bedrijven en particulieren rond loopbaangerichte thema’s, veerkracht, stress, leadership, jobfulfilment, werken met talenten en competenties o.b.v. gedragsvoorkeuren.

Mira geeft enkele opleidingen per jaar in de FulFil Studio: de basiscoachopleiding , de opleiding loopbaancoach, de tweedaagse Van Talent naar Competent,  de workshops ‘De invloed van de nervus vagus op veerkracht en op de werkcontext.’

Mira is auteur van het boek Get A Grip, waar zij de polyvagaaltheorie vertaalt naar veerkracht en de werkplek. 

Basisopleiding coaching

4daagse opleiding 2023

Data: (0930 – 1700)

 • Dinsdag 23 mei 2023
 • Dinsdag 30 mei 2023
 • Dinsdag 6 juni 2023
 • Dinsdag 13 juni 2023

Kosten: 1000 euro exl btw.

Plaats: Tiensestraat 10 – 3440 Zoutleeuw.

 

Heb je interesse in een opleiding tot coach?

Neem dan gerust contact met ons op.